Wykaz udziałowców Wspólnoty Guntowej we wsi Mierzyn