Tłumacz Migam

W trzeźwym ciele - zdrowy duch

W dniu 25.09.2016r. na stadionie ,,Czarni” Rozprza odbył się już po raz XXVII Gminny Bieg Kasztelański. Ponieważ głównym sponsorem, od wielu lat, jest Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, również w tym roku hasłem naczelnym imprezy było - ,,W trzeźwym ciele – zdrowy duch”.

    Wśród organizatorów i sponsorów, tych bardzo popularnych w gminie zawodów, byli również : Urząd Gminy w Rozprzy, Gminny Szkolny Związek Sportowy i Gminne Zrzeszenie LZS w Rozprzy.

Przy obsłudze imprezy dużą pomoc wnieśli druhowie z OSP w Rozprzy. 

Odbyło się 14 biegów dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych oraz 2 biegi rekreacyjne :

dla rodzin i integracyjny dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na starcie zjawiło się 402 uczestników, a cieszy fakt iż w biegu rodzinnym wystartowały aż 84 rodziny, czyli 225 osób!  Wszyscy otrzymali gromkie brawa. Nagrody dla zwycięzców wręczali: wójt gminy Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący rady gminy Tomasz Gemel oraz przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS Mariusz Próba

Celami imprezy, które organizatorzy wytyczyli sobie przed zawodami, były :

  • Odciągnięcie młodzieży i dorosłych od alkoholu, papierosów, narkotyków poprzez pokazanie sportowego trybu życia  jako sposobu na zdrowie, dobre samopoczucie, spędzenie wolnego czasu i poszerzenie zdolności umysłowych.

-    Integracja środowiska wiejskiego.

  • Samodoskonalenie sprawności i kondycji fizycznej.
  • Dbałość o higienę i zdrowie.
  • Kompensacja ujemnych skutków obciążenia pracą szkolną i nieodpowiedniego trybu życia.
  • Samodzielne organizowanie aktywnego wypoczynku w czasie wolnym.
  • Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego do współpracy

     i współfinansowania tego typu imprez.

     Masowe uczestnictwo startujących i zainteresowanie wielu kibiców pokazało, że XXVII Gminny   Bieg Kasztelański ,, Ku Trzeźwości” w Rozprzy na pewno spełnił swoje cele.

  Impreza spełniła swoje założenia i udowodniła, że przeznaczone na nią środki finansowe były potrzebne i w pełni zasadne.                                                  

 W poszczególnych kategoriach zwyciężali :

100 m dziewcząt rocznik 2011-2010 – I m – Lena Gemel /Mierzyn/

                                                                II m – Amelia Kowalczyk /Cekanów/

                                                                 III m – Weronika Odrzywół  /Rozprza/

200 m chłopców rocz.2011-2010 – I m – Piotr Burkin /Cekanów/

                                                          II m – Igor Szewczyk /Rozprza/

                                                           III m – Bartosz Jaworski  /Kolonia Mierzyn/

200 m dz. rocz. 2009-2008 – I m – Zuzanna Sitek /Wroników/

                                                II m – Lena Olczyk /Rajsko Małe/

                                                 III m – Klaudia Strzębska /Rozprza/

300 m chł. rocz. 2009-2008 – I m – Dawid Cisowski /Łazy Duże/

                                                 II m – Kacper Goska /Rozprza/

                                                  III m – Igor Sobański /Nowa Wieś/

300 m dz. rocz. 2007-2006 – I m – Natalia Sośniak /Kolonia Mierzyn/

                                                II m – Julia Olejnik /Mierzyn/

                                                 III m – Zuzanna Jagiełło /Milejów/

400 m chł. rocz. 2007-2006 – I m – Igor Gałkowski /Łochyńsko/

                                                 II m – Oskar Smuga /Niechcice/

                                                  III m – Mikołaj Duszyński /Rozprza/

500 m dz. rocz. 2005-2004 – I m – Wiktoria Goszcz /Kolonia Mierzyn/

                                                II m – Natalia Skóra /Wroników/

                                                 III m – Julia Merk /Mierzyn/

600 m chł. rocz. 2005-2004 – I m – Daniel Zimny /Stara Wieś/

                                                 II m – Mateusz Ryżewski /Wroników/

                                                 III m – Eryk Wiśniewski /Niechcice/

800 m dz. rocz. 2002-2000 – I m – Magdalena Olczyk /Stara Wieś/

                                                II m – Olga Gałkowska /Łochyńsko/

                                                 III m – Katarzyna Sośniak  /Kolonia Mierzyn/

1000 m chł. rocz. 2001-1999 – I m – Szymon Bełdowski /Ignaców/

                                                   II m – Norbert Kowalski /Rozprza/

                                                   III m – Maciej Jaskóła /Łazy Duże/

800 m kobiet rocz. 1981 i starsze – I m – Katarzyna Barczak /Milejów/

                                                          II m – Joanna Jagiełło /Milejów/

                                                           III m – Teresa Olczyk /Stara Wieś/

1200 m kobiet rocz. 2000-1982 – I m – Bogumiła Kowalczyk /Cekanów/

                                                      II m – Justyna Olejnik /Mierzyn/

                                                       III m – Ilona Gandziarowska  /Bagno/

1200 m mężczyzn rocz. 1981 i starsi – I m – Paweł Kowalczyk /Cekanów/

                                                                II m – Zbigniew Adasiak /Gieski/

                                                                 III m – Grzegorz Wojnicki /Rozprza/

1600 m mężczyzn rocz. 1999-1981 – I m – Adam Barczak  /Cekanów/

                                                                                     II m – Kacper Łukasik /Rozprza/

                                                              III m – Łukasz Olczyk /Stara Wieś/

100 m młodzieży rocz. 2000 i starsi – I m – Bartosz Sobolewski /Kęszyn/ 

  (Bieg Integracyjny)                                                                                                      

                       XXVII Gminny Bieg Kasztelański - ,,Ku Trzeźwości"

                                   - 25.09.2016r. Stadion ,,Czarni” Rozprza      

                                                             

            Rozegrane biegi:

1. rocznik 2011-2010 dziewczęta - 100 m

2. rocz. 2011-2010 chłopcy           - 200 m

3. rocz. 2009-2008 dziewczęta      - 200 m

4. rocz. 2009-2008 chłopcy           - 300 m

5. rocz. 2007-2006 dziewczęta     - 300 m

6. rocz. 2007-2006 chłopcy           - 400 m

7. rocz. 2005-2004 dziewczęta     - 500 m

8. rocz. 2005-2004 chłopcy           - 600 m

9. rocz. 2003-2001 dziewczęta     - 800 m

10. rocz. 2003-2001 chłopcy         -1000 m

 

  Startującej młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – 147 osób

11. rocz.1981 i starsze kobiety    - 800 m

12. rocz. 2000-1982 kobiety         - 1200 m

13. rocz. 1981 i starsi mężczyźni  - 1200 m

14. rocz. 2000-1982 mężczyźni     - 1600 m

     W biegach dla dorosłych uczestniczyło - 29 osób

15. Rekreacyjny Bieg Integracyjny na 100 m dla dzieci rocz. 2000 i starsi – 1 osoba

17. Rekreacyjny Bieg Rodzinny ,,Ku trzeźwości" - 600 m

      W biegu rodzinnym /minimum jeden rodzic lub opiekun i jedno

      dziecko/ wystartowały 84 rodziny - 225 osób

                                       Razem startujących – 402 osoby