Tłumacz Migam

Jak powstaje prąd?

21 września w ramach realizacji przez Gminę Rozprza: I Rozprzańskiego Rajdu Ekologicznego pn. „Recykling – segregujesz, odzyskujesz” została zorganizowana wycieczka edukacyjna do Gigantów Mocy w Bełchatowie. Wzięły w niej udział rodziny, które w dniach 5-9 września br. oddały do recyklingu przy urzędzie gminy w Rozprzy największą ilość odpadów (makulatury, baterii, szkła ,itp.). Wycieczka liczyła 45 uczestników.

Ekspozycja PGE Giganty Mocy to centrum edukacji nieformalnej, które w sposób interaktywny prezentuje proces wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, wydobywanego i przetwarzanego przez  bełchatowskie giganty mocy, tj. kopalnię węgla brunatnego i elektrownię konwencjonalną.

W wyjeździe wzięło udział 45 uczestników. W czasie jego trwania uczestniczyli oni w projekcji filmu oraz interaktywnym zwiedzaniu ekspozycji przedstawiającej historię świata związaną z powstawaniem węgla, który z kolei jest wykorzystywany w produkcji prądu. Jednak największą radość nie tylko dzieciom, ale także dorosłym  sprawiały  warsztaty edukacyjne: Wskaźniki PH, czyli zabawa w kolory” oraz „Ocean kapsułą czasu”.

Wyjazd został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.