Tłumacz Migam

Ekologiczny Rajd Rowerowy w Rozprzy

W minioną sobotę, 17 września na Rynku Piastowskim w Rozprzy grupa około 150 cyklistów – mieszkańców naszej gminy spotkała się aby wziąć udział w I Rozprzańskim Rajdzie Ekologicznym pod hasłem: Recykilng – segregujesz, odzyskujesz! Pogoda na wycieczkę rowerową była wręcz idealna.  Wszystkich przybyłych rowerzystów przywitał zastępca wójta gminy Rozprza – Artur Cubała. Życzył bezpiecznej jazdy i samych dobrych wrażeń oraz podziękował za tak liczne przybycie. W rynku ustawiony został również namiot informacyjno-promocyjny z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w którym pełniła dyżur Monika Michalska – pracownik urzędu gminy w Rozprzy, która odpowiadała na każde pytania dotyczące gospodarki komunalnej.

 

Rajd liczył 34 kilometry i przebiegał przez miejscowości: Rozprza -> Łochyńsko -> Straszów -> Lubień -> Tomawa -> Żerechowa -> Trzepnica -> Mierzyn -> Bryszki -> Łochyńsko -> Rozprza.

Na jego trasie zaplanowano dwa postoje, w czasie których uczestnicy nie tylko mogli „złapać oddech” przed dalszą drogą, ale również dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących ochrony środowiska. Pierwszy przystanek miał miejsce w miejscowości Lubień, na terenie największego kompleksu leśnego na terenie gminy Rozprza, graniczącym z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym.

Reprezentant OSP Lubień – druh Konrad Jachimowski przedstawił informacje nt. roli jednostki dla funkcjonowania lasu jako ekosystemu, prezentując przy tym sprzęt strażacki, zakupiony min. dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urzędu Gminy w Rozprzy. Następnie Anna Toma – pracownik urzędu, zwróciła uwagę na to jak ważne są realizowane przez gminę, różnorodne zadania o charakterze proekologicznym, które w dużej mierze realizowane są dzięki dofinansowaniom ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Drugi postój zaplanowano w Mierzynie w bardzo przyjaznym klimacie, bo przy ognisku, które zorganizowali strażacy z ochotniczej straży pożarnej w Mierzynie oraz Panie z koła gospodyń wiejskich z Mierzyna. Tuż po poczęstunku Dariusz Wachnik przedstawiciel Nadleśnictwa Piotrków, Leśnictwa Straszów, w bardzo ciekawy sposób zaprezentował prelekcję nt.: „Las – płuca Matki Ziemi”.

Dla wszystkich uczestników rajdu przewidziane były „Poradniki Ekologa” i ciekawe ekogadżety.

Na zakończenie wójt Artur Cubała pogratulował wszystkim dotarcia do mety rajdu oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację tej inicjatywy. Szczególne podziękowania należą się:

Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Nadleśnictwu Piotrków

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy

Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubieniu

Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubienia

Ochotniczej Straży Pożarnej z Mierzyna

Ochotniczej Straży Pożarnej z Niechcic

Ochotniczej Straży Pożarnej z Milejowca

Ochotniczej Straży Pożarnej z Łazów Dużych

Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzyna,

Małgorzacie Ryżewskiej – PHU REMAR

Andrzejowi Gaikowi –  Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik”

Piotrkowskiemu Stowarzyszeniu HDK „KRWINKA”

Warto dodać, iż Rozprzański Rajd Ekologiczny zyskał wielu zwolenników, dlatego też planowana jest druga jego edycja za rok, na którą już teraz bardzo serdecznie zapraszamy.