Tłumacz Migam

Seminarium nt. „Segregujesz, odzyskujesz!” już za nami

7 września 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy odbyło się seminarium nt. „Segregujesz, odzyskujesz! Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi we własnym gospodarstwie domowym” w ramach realizacji Projektu pn.: „I Rozprzański RAJD EKOlogiczny pod hasłem: RECYKLING – segregujesz, odzyskujesz!

Zgromadzonych powitał Artur Cubała – zastępca wójta gminy Rozprza zachęcając jednocześnie do aktywnego udziału w seminarium, które zostało przeprowadzone w dość niekonwencjonalny sposób. W ramach „Rundy dla Aktywnych” uczestnicy odpowiadali na pytania Bartosza Supła – prelegenta, otrzymując, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, ekologiczne upominki.

Seminarium zostało poświęcone następującym zagadnieniom, tj.:

 1. Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami w UE i w Polsce.
 2. Podstawowe pojęcia w gospodarowaniu odpadami.
 3. Obowiązki wytwarzających odpady i posiadaczy odpadów.
 4. Zadania administracji w gospodarowaniu odpadami, w tym:
 1. reglamentacje gospodarowania odpadami,
 2. zadania gmin,
 3. plany gospodarki odpadami.
  1. Postępowanie z niektórymi rodzajami odpadów (odpady niebezpieczne, azbest, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady opakowaniowe).
  2. Kompostowanie, recycling, spalanie, składowanie odpadów.
  3. Wnioski i pytania.

 

Ponadto każdy uczestnik otrzymał materiały informacyjno-promocyjne.

PPTXSeminarium- slajdy.pptx (3,06MB)

IMG_2621.jpeg

IMG_2632.jpeg

IMG_2658.jpeg

IMG_2640.jpeg