Tłumacz Migam

Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II w Szkole Podstawowej w Rozprzy

 

jp2.jpeg

Już po raz drugi w Szkole Podstawowej w Rozprzy odbyła się Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II. Przystąpiło do niej 11 uczniów z klas IV-VI, którzy musieli zmierzyć się z 30 zadaniami w formie testu wielokrotnego wyboru. Organizatorem olimpiady w szkole,
z ramienia Olimpusa, patronującego konkursowi w całej Polsce jest pani Beata Cieślak.

p1010883.jpeg

 

 

 
Galeria