Tłumacz Migam

Obchody 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy

Okrągły jubileusz to czas do świętowania i podsumowania dotychczasowych osiągnięć.  110-lecie OSP Rozprza stanowi powód do dumy z wiernej służby dla lokalnej społeczności. Strażacy ochotnicy od lat stanowią wzór godny do naśladowania, kultywują tradycje i przekazują ją następnym pokoleniom. Dzięki ich zaangażowaniu udało się uniknąć wielu nieszczęść, a mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Czekamy na kolejny jubileusz składając Strażakom ochotnikom najlepsze życzenia, dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywania tego niezwykle trudnego zawodu.

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę, 11 września br. Rozpoczęła je msza święta w kościele parafialnym w Rozprzy, którą celebrował proboszcz – Honorowy Obywatel Gminy Rozprza – ks. Wiesław Płomiński. Kościół w czasie nabożeństwa pękał w szwach. Wszyscy mieszkańcy Rozprzy i okolic, przybyli na tę uroczystość żeby podziękować druhom za ich dzielną służbę i bezinteresowną pomoc. Po mszy świętej  wszyscy mieszkańcy, poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rozprza oraz rozpierskich szkół, zaproszeni goście, orkiestra dęta „Suchcice i okolice” wyruszyli w uroczystym przemarszu pod jednostkę OSP, gdzie odsłonięto płytę pamiątkową upamiętniającą utworzenie pułku Legionów Polskich na terenie Rozprzy. Następnie uroczystości przeniosły się na plac przy strażnicy, gdzie zostały wręczone medale i odznaki za zasługi. Szczególnie ważnym momentem było uhonorowanie medalem za długoletnią służbę dh. Stanisława Wachnika, który jest strażakiem od 80 lat! Prawdopodobnie jest także jednym z najstarszych strażaków w Polsce. W tym roku obchodzi bowiem swoje 98 urodziny. W uroczystościach poświęconych 110-lecia straży w Rozprzy wzięli udział: poseł na Sejm RP – Elżbieta Radziszewska, dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Województwa Łódzkiego – Marcin Skorupiński, komendant miejski PSP w Piotrkowie Tryb. - st. bryg. inż. Włodzimierz Kapiec, prezes Zarządu  Oddziału Powiatowego Zosp RP w Piotrkowie Tryb. - nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz, Marek Rakoczy – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb i jednocześnie członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP - bryg. mgr inż. Marek Skrobek, naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego PSP w Piotrkowie Tryb. – mł. bryg. Jan Mielczarek, zastępca wójta gminy Rozprza, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała,  komendant komisariatu policji w Gorzkowicach - podinsp. Grzegorz Sikora, a także radni powiatowi oraz gminni i dyrektorzy szkół i przedszkoli. Na zakończenie oficjalnej części spotkania został przygotowany koncert w wykonaniu orkiestry „Suchcice i okolice”  z Drużbic.