Tłumacz Migam

Zebranie sołtysów Gminy Rozprza

Pierwszy raz po przerwie wakacyjnej w środę, 7 września odbyło się spotkanie sołtysów gminy Rozprza, któremu przewodniczył zastępca wójta – Artur Cubała. Uczestniczyli w nim również skarbnik gminy – Bogdan Górecki oraz dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Julian Misztela. Sołtysi w pierwszej kolejności dowiedzieli się o nowym projekcie przygotowywanym przez Policję oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Krajowej Mapie Zagrożeń. Dzięki niej policjanci będą mogli na bieżąco oceniać, gdzie należy wzmocnić patrole, lub też utworzyć nową placówkę. Krajowa Mapa Zagrożeń ma być współtworzona przez obywateli, którzy zaznaczać będą na niej miejsca niebezpieczne oraz policję wykorzystującą własne statystyki. Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzieżach, rozbojach, bójkach, pobiciach, oszustwach na wnuczka i policjanta oraz przestępstwach na tle seksualnym, związanych z narkotykami, przestępczości nieletnich. Zostały tam także uwzględnione wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych. Z tematem mapy zagrożeń zapoznał sołtysów nowy komendant komisariatu w Gorzkowicach – podinsp. Grzegorz Sikora, który zachęcił sołtysów do czynnego udziału przy współtworzeniu tego projektu.

Ważną kwestią poruszoną również na zebraniu były konsultacje społeczne przeprowadzane na terenie naszej gminy dotyczące statutów sołectw. Wszelkie opinie, wnioski oraz propozycje dotyczące statutu swojego sołectwa mieszkańcy zgłaszać mogą od 7 września do 3 października u swojego sołtysa lub też w urzędzie gminy w Rozprzy. Wszelkie informacje o przebiegu konsultacji oraz formularze i projekty dotyczące konsultacji dostępne są na stronie urzędu gminy pod adresem: http://rozprza.pl/1303/306/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-statutow-jednostek-pomocniczych-na-terenie-gminy-rozprza.html.

Po zebraniu zorganizowanym w urzędzie gminy, część sołtysów przeniosła się do Gminnego Centrum Kultury w którym odbyło się seminarium dotyczące segregacji odpadów w gospodarstwie domowym. Zostało ono zorganizowane w ramach II etapu projektu pn.: „I Rozprzański Rajd Ekologiczny pod hasłem RECYKLING – segregujesz, odzyskujesz!”. Już teraz zapraszamy na III etap projektu: rajd rowerowy po gminie Rozprza w czasie którego odwiedzimy wiele wspaniałych miejsc, które są „płucami” naszej gminy. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.  Wszelkie informacje na temat rajdu dostępne są także na stronie urzędu gminy w Rozprzy pod adresem: http://rozprza.pl/1297/305/i-rozprzanski-rajd-ekologiczny-recykling-segregujesz-odzyskujesz.html