Tłumacz Migam

Blisko dwa miliony złotych dofinansowania na budowę dróg gminnych w Gminie Rozprza

Wnioski złożone przez Gminę Rozprza na budowę dróg otrzymały dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Gmina Rozprza uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Janówce i ul. Lazurowej w Milejowie w kwocie 829.054,00 zł oraz budowę ulic Słoneczna i Lipowa w Milejowie w kwocie 1.012.726,00 zł. Całkowity koszt tych inwestycji to 3 mln 257 tys. złotych.

- Cieszy nas to, że udało się pozyskać środki unijne na realizację inwestycji na obszarach wiejskich – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Należy zauważyć, iż Gmina Rozprza mimo prowadzenia szeregu działań oszczędnościowych, zmierzających do redukcji zadłużenia, równolegle prowadzi również politykę realizowania tych zadań inwestycyjnych, na które istnieje realna szansa pozyskania funduszy zewnętrznych, a taką właśnie możliwość stwarza sięganie po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - kontynuuje wójt gminy.

W miejscowości Janówka i ulicy Lazurowej w Milejowie zakres operacji obejmuję wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad 1,5 km, budowę zatoki autobusowej oraz chodnika wraz ze zjazdami na odcinku gdzie chodnik nie występuje.

Wniosek drugi zakłada budowę ulic Słoneczna i Lipowa w Milejowie. W ramach operacji wykonana zostanie kanalizacji deszczowa wraz z przebudową przepustów oraz rowu przydrożnego, nawierzchnia asfaltowa o długości 858 metrów wraz ze zjazdami i chodnikiem.

Realizacja powyższych przedsięwzięć zaplanowane jest na rok 2017 oraz 2018.

Dofinansowanie dróg gminnych, będzie miało duży wpływ na poprawę warunków komunikacyjnych nie tylko w samej Janówce i Milejowie, ale również w gminie i powiecie, ponieważ drogi te łączą się bezpośrednio z drogami powiatowymi oraz drogą krajową– mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Dodajmy, że w ramach tego samego konkursu Powiatowi Piotrkowskiemu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 63,63% na przebudowę drogi powiatowej Mierzyn - Cieszanowice.