Tłumacz Migam

Pamięć po nich nie zginie...

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę września na cmentarzu wojennym w Milejowie odbyła się uroczysta msza św. w czasie której uczczono pamięć poległych żołnierzy, którzy zginęli w czasie obrony Ojczyzny w trakcie II wojny światowej. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe ze szkoły podstawowej w Milejowie, straży pożarnej w Milejowcu oraz sztandar kombatantów, który w zeszłym roku został przekazany harcerzom z 36 DH im. Zygmunta Kałużnego w Rozprzy. Harcerze z tejże drużyny pełnili również w czasie trwania nabożeństwa uroczystą wartę honorową przy pomniku pomordowanych żołnierzy. W czasie uroczystości wszyscy wysłuchali w skupieniu patriotycznego wiersza napisanego i przedstawionego przez Wiesława Kapustę, a także historię rodziny Dratwów którą przybliżyła Aneta Bełdowska z Krzyżanowa . Hołd bohaterom tamtych dni oddali poprzez złożenie kwiatów przy pomniku przedstawiciele samorządu Gminy Rozprza: wójt gminy – Janusz Jędrzejczyk, skarbnik gminy – Bogdan Górecki, samorządu powiatu piotrkowskiego: radni Grzegorz Konopka oraz Krzysztof Krajewski, straży pożarnej: prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rozprzy, a jednocześnie zastępca wójta gminy Rozprza – Artur Cubała  oraz Andrzej Matuszczyk. Kwiaty w imieniu Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy złożyła dyrektor Izabela Kwaśniak oraz Anna Dudek, natomiast dzieci ze szkoły podstawowej w Milejowie złożyły wiązankę na grobie swojego patrona: ppłk Stanisława Sienkiewicza. Na zakończenie uroczystości została oddana salwa honorowa w hołdzie poległym.