Gospodarka przestrzenna

WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI

WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZALESIENIA DZIAŁKI 

DOCwniosek-i-karta-informacyjna-3.doc
 

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

DOCWniosek warunki zabudowy.doc

DOCKarta informacyjna warunki zabudowy.doc
 

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 

DOCWniosek przeniesienie decyzji.doc

DOCKarta informacyjna przeniesienie decyzji.doc

 


WYPIS/ WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

WYDANIE DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  


DOCWniosek decyzja celu publicznego.doc

DOCKarta informacyjna lcp.doc