Gospodarka przestrzenna

WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI

WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZALESIENIA DZIAŁKI 

DOCwniosek-i-karta-informacyjna-3.doc
 

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

DOCWniosek i karta informacyjna.doc

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 


DOCWniosek i karta informacyjna.doc


WYPIS/ WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

WYDANIE DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  

DOCWniosek i karta informacyjna.doc