Gospodarka przestrzenna

WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI

WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZALESIENIA DZIAŁKI 

DOCwniosek-i-karta-informacyjna-3.doc (73,00KB)
 

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

PDFWniosek LCP DWZ.pdf (379,78KB)

DOCKarta informacyjna warunki zabudowy.doc (86,50KB)
 

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 

DOCWniosek przeniesienie decyzji.doc (37,50KB)

DOCKarta informacyjna przeniesienie decyzji.doc (71,00KB)

 


WYPIS/ WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

WYDANIE DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  


PDFWniosek LCP DWZ.pdf (379,78KB)

DOCKarta informacyjna lcp.doc (88,00KB)