Gospodarka przestrzenna

WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI


WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZALESIENIA DZIAŁKI 
pobierz kartę informacyjną   
pobierz wniosek

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 
pobierz kartę informacyjną 
pobierz formularz wniosku

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 
pobierz kartę informacyjną  

WYPIS/ WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
pobierz kartę informacyjną

WYDANIE DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  
pobierz kartę informacyjną 
pobierz formularz  wniosku

Anna Harlejczyk