Gospodarka przestrzenna

WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI

WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZALESIENIA DZIAŁKI 

PDFkarta-informacyjna-przeznaczenie działek.pdf (197,32KB)

DOCwniosek-przeznaczenie działek.doc (47,00KB)

PDFwniosek-przeznaczenie działek.pdf (131,97KB)
 

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

PDFkarta-informacyjna-warunki-zabudowy.pdf (179,93KB)

DOCXWNIOSEK_LCP_DWZ.docx (63,37KB)

PDFWNIOSEK_LCP_DWZ.pdf (226,34KB)

 

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 

PDFkarta-informacyjna-przeniesienie-decyzji.pdf (201,77KB)

DOCwniosek-przeniesienie-decyzji.doc (52,00KB)

PDFwniosek-przeniesienie-decyzji.pdf (136,91KB)
 

WYPIS/ WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

WYDANIE DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  


PDFWNIOSEK_LCP_DWZ.pdf (226,34KB)

DOCXWNIOSEK_LCP_DWZ.docx (63,37KB)

DOCKarta informacyjna lcp.doc (88,00KB)