Tłumacz Migam

Letnisko Strefy Fm w Rozprzy

Podobnie jak w roku ubiegłym, również w te wakacje odwiedziło naszą gminę Letnisko radia Strefa Fm. Jest to cykliczny program o wyjątkowo ciekawej formule. W każdym tygodniu wakacji w każdej z gmin powiatu piotrowskiego ustawia się namiot radia Strefa Fm, z którego nadawany jest program. Letnisko ma  przybliżyć słuchaczom okoliczne miejsca, ich historię, kulturę, a także działania jakie zostaną podejmowane w przyszłości na danym terenie.

W tym roku kolorowy namiot Strefy Fm został rozstawiony 25 sierpnia w Rynku w Rozprzy, nieopodal fontanny. Wypowiedzieć mógł się każdy z mieszkańców. Ponad to głos zabrali również wójt – Janusz Jędrzejczyk, zastępca wójta – Artur Cubała, Izabela Kwaśniak – dyrektor Gminnego Centrum Kultury oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Gminy Rozprza. Wszystkie wypowiedzi były nadawane w odstępach czasu na antenie Strefy FM. Dziennikarze gościli w naszej miejscowości do godziny 14, a do godziny 18 mogliśmy usłyszeć na antenie wypowiedzi na temat naszej gminy.