Tłumacz Migam

VII Euroaktywny Spływ Kajakowy rzeką Pilica.

23 lipca Stowarzyszenie Euroaktywni zorganizowało kolejną z zaplanowanych na ten rok imprez integracyjno-promocyjnych, tj. VII Euroaktywny Spływ Kajakowy rzeką Pilica. Celem imprezy była propagowanie turystyki kajakowej, jako aktywnej formy wypoczynku, promowanie walorów turystycznych rzeki Pilica oraz integracja uczestników. W spływie wzięło udział 30 uczestników, którzy pokonali 7 kilometrową trasę z Będzyna do Łęgu Ręczyńskiego.