Tłumacz Migam

Strażacy z Longinówki obchodzili swoje 110-lecie

10 lipca br. wyjątkowy jubileusz obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Longinówce. Okrągły jubileusz to czas do świętowania i podsumowania dotychczasowych osiągnięć.  110-lecie OSP Longinówka stanowi powód do dumy z wiernej służby dla lokalnej społeczności. Strażacy ochotnicy od lat stanowią wzór godny do naśladowania, kultywują tradycje i przekazują ją następnym pokoleniom. Dzięki bezinteresownej pomocy oraz podejmowaniu różnych inicjatyw dla dobra nas wszystkich cieszą się niesłabnącym zaufaniem społeczeństwa oraz wielkim uznaniem. Dzięki ich zaangażowaniu udało się uniknąć wielu nieszczęść, a mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Czekamy na kolejny jubileusz składając Strażakom ochotnikom najlepsze życzenia, dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywania tego niezwykle trudnego zawodu.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Milejowie którą odprawił ksiądz proboszcz Piotr Szubski. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali na plac jednostki w Longinówce, gdzie przygotowano dalsze uroczystości. W uformowanym szyku na czele z Orkiestrą Dętą z Longinówki uczestniczyły: poczty sztandarowe, strażacy z jednostek z terenu Gminy Rozprza oraz zaproszeni goście. W drodze złożono także kwiaty przy pomniku upamiętniającym mieszkańców Longinówki i okolic, którzy zostali rozstrzelani w czasie II wojny światowej.

Podczas uroczystości na placu strażackim w pierwszej kolejności odbyło się złożenie przez dowódcę uroczystości, zastępcę komendanta gminnego OSP w Rozprzy – Krzysztofa Krasonia  wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Łodzi - nadbryg. w st. spoczynku  Tadeuszowi Karczowi. W dalszej części uroczystości, po zapoznaniu zebranych z historią jednostki zostały wręczone medale i odznaki za zasługi.

Następnie głos zabrali zebrani goście: nadbryg. w st. spoczynku  Tadeusz Karcz, starosta powiatu piotrkowskiego – Stanisław Cubała, wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy Rozprza – Tomasz Gemel, kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. – mł. Kpt. Robert Maczugowski oraz prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała, którzy dziękowali wszystkim strażakom OSP w Longinówce za ich trud i oddanie oraz za kontynuację tradycji strażackiej (przekazywanej z pokolenia na pokolenie), a także życzyli bezpiecznych powrotów z akcji.

Miłym akcentem były złożone przez wójta i przewodniczącego Rady Gminy Rozprza życzeń prezesowi jednostki straży pożarnej w Longinówce – Tomaszowi Bora, który w tych dniach obchodził swoje urodziny.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości został przygotowany koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej w Longinówce, która w tym roku obchodzić będzie swoje 140-lecie.