Tłumacz Migam

Informacja o udostępnieniu placów zabaw dla dzieci w okresie wakacyjnym

ROZPRZA

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy czynny jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8oo do 20oo.

Wejście furtką od ulicy Pawlikowskiego. Zasady korzystania z placu zabaw podane są do publicznej wiadomości, regulamin znajduje się na placu zabaw.

 

NIECHCICE

Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym jest udostępniony w okresie wakacyjnym. Istnieje możliwość pobrania klucza w czasie pracy szkoły w sekretariacie, natomiast poza godzinami pracy sekretariatu klucz można pobrać od Pani Krystyny Mularczyk (do godz. 21oo).

Regulamin oraz zasady korzystania umieszczone są na tablicy przy wejściu na plac zabaw.

 

Plac zabaw przy Przedszkolu w Niechcicach dostępny jest dla  społeczności lokalnej codziennie a także w soboty, niedziele i święta.  W okresie wakacyjnym również zostanie udostępniony dla dzieci, ich rodziców i opiekunów. Klucze do furtki posiada pracownica przedszkola – Pani Marta Kropiś.

Regulamin oraz zasady korzystania umieszczone są na tablicy przy wejściu na plac zabaw.

 

MIERZYN

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie jest dostępny dla  społeczności lokalnej bez ograniczeń. Teren nie zamykany, w związku z czym istnieje możliwość korzystania z placu zabaw w soboty, niedziele i święta oraz przez cały okres wakacyjny.

Regulamin oraz zasady korzystania umieszczone są na tablicy przy wejściu na plac zabaw.

 

NOWA WIEŚ

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi jest dostępny dla  społeczności lokalnej w dni powszednie, soboty, niedziele i święta a także w okresie wakacji. Plac zabaw jest otwarty.

Regulamin oraz zasady korzystania umieszczone są na tablicy przy wejściu na plac zabaw.

 

STRASZÓW

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie dostępny każdego dnia także w soboty, niedziele i święta. W okresie wakacyjnym plac zabaw jest dostępny, teren nie jest ogrodzony, a rodzice i dzieci mają do niego wolny dostęp, jedna furtka w ogrodzeniu jest zawsze otwarta.

Regulamin określający zasady korzystania z urządzeń jest dostępny przy placu zabaw.

 

MILEJÓW

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Milejowie w okresie wakacyjnym jest dostępny bez ograniczeń dla dzieci będących pod opieką dorosłych.

Regulamin oraz zasady korzystania umieszczone są na tablicy przy wejściu na plac zabaw.