Tłumacz Migam

Z Rozprzy na Wołyń śladami legionów

Kiedy gaśnie pamięć ludzka, kamienie mówić będą …

 

W dniach 9-12 czerwca Stowarzyszenie Euroaktywni zorganizowało wyjazd pn. „Śladami walk legionów Rozprza-Kostiuchnówka”. Wyjazd został zorganizowany z okazji 100 lecia największej bitwy legionów pod Kostiuchnówką na Wołyniu, gdzie od 1 października 1915 r. do 6 lipca 1916 r. walczyły wszystkie trzy brygady legionów.

Uczestnikami wyjazdu była młodzi mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. Patronat nad wyjazdem objął Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.

Nim grupa wyruszyła na Wołyń, historię legionów przybliżył uczestnikom prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim.

 Szacunek do historii i tych, którzy ją tworzyli, to świadectwo naszej postawy wobec ojczyzny. Legiony są częścią naszej historii, które wniosły ważny wkład w odzyskanie niepodległości. Warto więc poznać i zrozumieć, jaką drogę przeszli ci, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę - mówi Michał Tokarski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroaktywni. - Dlatego grupa wyruszyła śladami legionistów z Rozprzy, miejsca formowania się oddziałów 4 i 6 pułku piechoty legionów, do Kostiuchnówki.

Zakwaterowanie uczestników odbyło się w Centrum Dialogu Kostiuchnówka mieszczącym się w dawnej szkole wybudowanej ze składek legionistów a wyremontowanej przy wsparciu Senatu RP.

W celu zapoznania się z miejscami pamięci o legionach pierwszego dnia grupa odbyła rajd pieszy szlakiem walk legionów. Uczestnicy odwiedzili miejsca, które do dziś noszą nazwy stosowane przez legionistów 100 lat temu tj. Polski Mostek, Polski Lasek, Lasek Saperski, Reduta Piłsudskiego, Polska Góra. Uzupełnieniem rajdu było odwiedzenie Sali Tradycji Legionów, w której znajdują się eksponaty wydobyte z miejsc walk. Przewodnikiem po tych niezwykłych miejscach był harcmistrz Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka.

Najbardziej oczekiwanym i zapamiętanym przez grupę momentem wyjazdu było porządkowanie mogił legionowych.

W czasie pobytu na Wołyniu uczestnicy zwiedzili Rówieńską Elektrownię Atomową oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej w 1943 r.

Jak mówi Janusz Jędrzejczyk, Wójt Gminy Rozprza –  Na lokalnej historii opiera się tożsamość regionu dlatego w najbliższym czasie planujemy wydać publikację na temat 4 i 6 pułku legionów sformowanych w Rozprzy. Publikacja zostanie przygotowana we współpracy z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt pn. "Śladami walk legionów" współfinansowany jest przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego "Bank Ambitnej Młodzieży"