Tłumacz Migam

Praktyki w Niemczech

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w ciekawym międzynarodowym projekcie, finansowanym ze środków Unii Europejskiej  i realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.
Uczestnicząc w projekcie, mają Państwo możliwość rozwoju zawodowego,  poprzez nabycie nowych kompetencji, w tym językowych, zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego za granicą oraz wzmocnienie pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach.
Uczestnicząc w projekcie, otrzymują Państwo: 
•    Bezpłatny intensywny kurs języka niemieckiego – 120 godzin (zajęcia odbywają się w małych kilkuosobowych grupach i w znacznej mierze prowadzone są przez native speakerów),
•    Bezpłatne szkolenia w zakresie pracy z klientem, technik sprzedaży i negocjacji oraz 
w zakresie kompetencji miękkich,
•    Dwumiesięczny wyjazd do Niemiec na szkolenia sprzedażowe, kurs językowy oraz praktyki zawodowe w niemieckich firmach, dostosowane do Państwa preferencji; podczas wyjazdu mają Państwo zapewnione zakwaterowanie, kieszonkowe, pokrywające wszelkie koszty pobytu, ubezpieczenie, opiekę polskojęzycznego mentora oraz telefon z abonamentem, umożliwiającym kontakt z bliskimi w Polsce; wyjazd odbywa się do atrakcyjnych turystycznie miast (Drezna lub Lipska), obejmuje poznawanie niemieckiej kultury, zwiedzanie, program kulturalny;
•    Możliwość skorzystania z płatnego stażu oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia po powrocie z zagranicy (wsparcie mentora i pośrednika pracy).
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
•    Między 18. a 35. rokiem życia,
•    Otwarte na dwumiesięczny wyjazd za granicę.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Łódź, Al. Kościuszki 80/82, Pokój 414, p. IV,
tel. 508 015 422, 517 657 060,
e-mail: praktykiwniemczech@inbit.pl
Zapraszamy na stronę internetową www.praktykiwniemczech.inbit.pl

 

 

 

PROJEKTY IDA, CZYLI JAK ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE W NIEMCZECH I ODNIEŚĆ SUKCES ZAWODOWY W POLSCE

JAK BYŁO U SĄSIADÓW
Wszystko zaczęło się w 2008 roku w Niemczech, gdzie ruszyły projekty IdA- Integration durch Austausch.  Projekty miały na celu pomoc osobom, mającym trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych w innym kraju Unii Europejskiej. Wyjeżdżając do innego kraju, nie tylko poznajemy odmienną kulturę, lecz także odkrywamy siebie – własne aspiracje, dążenia, możliwości. Wychodzimy poza strefę komfortu i uczymy się przekraczać swoje ograniczenia.
Na stronie www.ida.de można znaleźć wiele wypowiedzi osób, którym wyjazd na zagraniczne praktyki pozwolił wyrwać się z marazmu i rozpocząć nowe życie. Z osób niepewnych siebie, mających poczucie, że na rynku pracy nie ma dla nich miejsca, stali się cenionymi pracownikami. Wśród tych ludzi były osoby z różnymi trudnościami – zmagające się z chorobą czy niepełnosprawnością, samotnie wychowujące dzieci. Nagle okazywało się, że trudności można pokonać; że niepełnosprawność czy samotne rodzicielstwo nie wyklucza rozwoju zawodowego; że mimo wszelkich lęków i obaw pobyt za granicą jest wspaniałym i wzmacniającym doświadczeniem.
A JAK JEST U NAS
Teraz projekty mobilności ponadnarodowej w ramach Programu IdA są realizowane także w Polsce. Udział w projekcie umożliwia młodym ludziom, mającym trudność ze znalezieniem zatrudnienia, „wyrwanie się” z często niesprzyjającego środowiska, poszerzenie horyzontów, wzmocnienie swoich kompetencji i dzięki temu rozwinięcie skrzydeł. 
KROK PIERWSZY: PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU
Projekt realizowany przez Instytut InBIT we współpracy z niemiecką Fundacją SBH Südost, skierowany jest do osób do 35. roku życia, pozostających bez zatrudnienia i nie uczących się w systemie dziennym oraz mieszkających na terenie miasta Łodzi lub jednego z powiatów: kutnowskiego, piotrkowskiego albo tomaszowskiego.
Różne bariery mogą utrudniać młodym ludziom start zawodowy: wykształcenie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy, brak praktycznych kompetencji czy doświadczenia zawodowego, brak pewności siebie, lęk przed nowymi wyzwaniami. Udział w projekcie pomoże im w pokonaniu tych barier. 
Osoby, zgłaszające się do projektu, otrzymują indywidualne wsparcie mentora, który pomaga im określić kierunek kariery i wyznaczyć cel zawodowy oraz wspiera w pokonaniu obaw i trudności. Przygotowują się także językowo do zagranicznych praktyk, uczestnicząc w intensywnym, bezpłatnym kursie języka niemieckiego, prowadzonym w znacznej części przez native speakerów. Podczas warsztatów i szkoleń zdobywają kompetencje w zakresie pracy z klientem i negocjacji, gdyż te umiejętności są aktualnie bardzo poszukiwane na rynku pracy.

KROK DRUGI: POBYT ZA GRANICĄ
Kolejnym etapem udziału w Projekcie jest wyjazd na praktyki, podczas którego uczestnikom towarzyszy mentor. Praktyki odbywają się w Lipsku i Dreźnie- zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie miastach, dzięki czemu zdobywanie doświadczeń zawodowych można połączyć ze zwiedzaniem i programem kulturalnym. Miejsca praktyk dobierane są indywidualnie, w zależności od preferencji, wykształcenia, umiejętności i stopnia znajomości języka danej osoby. Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia komunikacji po niemiecku w praktycznych sytuacjach w pracy,  mogą zaobserwować różnice kulturowe i nauczyć się, jak mimo tych różnic efektywnie współpracować w zespole. Raz w tygodniu wszyscy spotykają się na kursie językowym. 
Ważne jest to, aby udział w wyjeździe był możliwy dla każdego i aby sytuacja materialna nie stanowiła bariery, dlatego uczestnicy mają zapewnione nie tylko zakwaterowanie, lecz także kieszonkowe, tak aby mogli czuć się w Niemczech swobodnie, uczestniczyć w życiu kulturalnym czy kupować sobie potrzebne rzeczy.
KROK TRZECI: KARIERA W POLSCE
Uczestnicy wrócą z praktyk z komunikatywną znajomością języka niemieckiego, nowym doświadczeniem, świetnym punktem w CV - a przede wszystkim z wiarą w siebie i odwagą w podejmowaniu wyzwań. „Nabiorą wiatru w żagle”. Po wyjeździe za granicę i odnalezieniu się w  obcym kraju, udział w procesach rekrutacyjnych czy rozpoczęcie nowej pracy nie będzie wiązało się ze stresem i lękiem.
Bardzo istotny jest tu także fakt, iż uczestnicy Projektu nie zostaną pozostawieni sami sobie. W ostatniej fazie udziału w Projekcie mogą liczyć na wsparcie mentora, a także pośrednika pracy. Ponadto ich zatrudnienie będzie można poprzedzić płatnym stażem, który zwiększy szansę na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia.


Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, skontaktuj się z łódzkim oddziałem Instytutu InBIT:
Aleja Kościuszki 80/82, piętro IV, pokój 414
Tel. 508 015 422, 517 657 060
e-mail: praktykiwniemczech@inbit.pl
Zapraszamy też na stronę internetową www.praktykiwniemczech.inbit.pl

praktyki_w_niemczech_plakat.jpeg