Tłumacz Migam

„Żyjmy zdrowo na sportowo”

 25. 05. 2016r. w  Szkole Podstawowej w Rozprzy odbyła się kolejna - już XVII Spartakiada Przedszkolaków. Pogoda dopisała – zawody odbyły się na placu zabaw przy szkole. 
W imprezie wzięły udział drużyny składające się z 5 i 6 – latków uczęszczających do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy. Punktualnie o godz. 10.00  władze Gminy oraz dyrektor dokonali uroczystego otwarcia imprezy. Mali sportowcy przy wsparciu setek widzów rozpoczęli rywalizację. Wszystkie konkurencje okazały się bardzo łatwe, ale jednocześnie atrakcyjne.  Dawały dzieciom wiele radości i satysfakcji z wykonanego zadania.  Po dwugodzinnej zabawie przyszedł czas na  podsumowanie wyników. Na najwyższym podium stanęła drużyna ze  szkoły podstawowej w Rozprzy. Drugie miejsce zajęli: przedszkole w Rozprzy oraz szkoła podstawowa w Straszowie. Trzecie miejsce: przedszkole w Niechcicach. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz  jednakowe nagrody rzeczowe. Na koniec przyszła pora na małe „co nieco”.