Tłumacz Migam

Ekologiczna szkoła podstawowa w Straszowie

PROMOCJA EKOLOGII PODCZAS  TYGODNIA  EKOLOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ZOFII GRZYBOWSKIEJ W STRASZOWIE

28 kwietnia, podczas uroczystego apelu, odbyło się podsumowanie KOLOROWEGO EKOLOGICZNEGO TYGODNIA w szkole podstawowej w Straszowie.

Grażyna Lewińska  przypomniała wszystkim przebieg ekologicznych dni odbywających się w kwietniu w szkole. Podczas kolorowych dni obowiązywał wszystkich określony kolor ubioru – do wytycznych stosowali się wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Uczniowie mieli przywilej: kto kolorowo ubrany – ten nie będzie pytany.

                   Pierwszy kolorowy dzień odbył się 7 kwietnia, był dniem żółtym – dniem Słońca. Odbył się wówczas Szkolny Konkurs Piosenki – PIOSENKA DOBRA NA WSZYSTKO – zorganizowany przez Ewę Miłak i Zofię Młodawską – Imielę. Pani Grażyna Lewińska ogłosiła również wyniki konkursu plastycznego LOP „W przyjaźni z przyrodą – w świecie motyli”.

Nagrody za najciekawsze prace otrzymali:

KLASY 0 - III:

I MIEJSCE: Julia Drążczyk, Maria Szwejkowska, Hubert Piątek

II MIEJSCE: Aleksandra Jeż, Maja Mazerant, Jowita Kędra

III MIEJSCE: Nikola Staszewska, Monika Zielińska, Michał Wieczorek

KLASY IV – VI:

 I MIEJSCE - Katarzyna Pełka

 II MIEJSCE - Igor Gniewaszewski

 III MIEJSCE - Julia Pstrokoń

        Drugi dzień to był dzień czerwony – dzień natury- 11 kwietnia. Uczennice uczęszczające na zajęcia koła przyrodniczo - ekologicznego poprowadziły zajęcia w klasach I - III poświęcone zdrowemu odżywianiu i stylowi życia. W klasie pierwszej były to zajęcia nt. Dbam o to, co jem i jak spędzam czas. - poprowadziły je pod kierunkiem Grażyny Lewińskiej: Oliwia Czerwińska i Zuzanna Antosik. W klasach drugich, uczennice Wiktoria Krak i Nikola Sozańska przedstawiły prezentację podczas zajęć nt. Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie. W klasie IIIa ( Oliwia Wojtania i Natalia Pirek) i IIIb (Klaudia Wozignój i Natalia Jachimczak) dziewczęta poprowadziły zajęcia nt. Uczymy się dobrych zwyczajów żywieniowych. Podczas tych spotkań wykorzystane zostały m.in. pomoce zakupione do pracowni przyrodniczej w szkole w ramach realizacji zadania „Moja wymarzona pracownia przyrodnicza 2015”. W tym dniu odbyły się spacery uczniów na łono natury - do parku i ogródka dydaktycznego. Uczniowie podglądali przyrodę oraz porządkowali grządki w ogródku dydaktycznym.

Trzeciego dnia tygodnia ekologicznego - 13.04. 2016r. obowiązywał wszystkich kolor biały. W tym dniu odbyły się zajęcia biblioteczne poprowadzone przez Kamilę Drążczyk poświęcone znajomości świata przyrody przez uczniów. Klasa Va uczestniczyła w lekcji na temat: "Ptaki z leśnej polany, które można spotkać w parku i ogrodzie."

Hasło przewodnie dnia brzmiało: CZAS NA ZDROWIE - uczniowie klas piątych podczas zajęć przyrody, pod kierunkiem Grażyny Lewińskiej przygotowywali degustację zdrowych potraw. Pomysłów było wiele, uczniowie okazali się wyśmienitymi kreatorami nowych szkolnych smaków. W menu znalazły się: zdrowe, kolorowe kanapki, jaja faszerowane, szaszłyki owocowe, koktajle i sorbety w różnych smakach.  Uczniowie klas pierwszej i drugich podczas zajęć wychowania proekologicznego realizowali program z zakresu prawidłowego nawadniania organizmu pt. Wybieram wodę.

Czwarty dzień – dzień zielony - 22 kwietnia, odbył się wtedy uroczysty apel w ramach  obchodów  Dnia Ziemi  2016 pod hasłem "PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA !"

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone były problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji. Cudowne przedstawienie zaprezentowali uczestnicy koła teatralnego pod kierunkiem Kamili Drążczyk i Barbary Rębelińskiej. Uczniowie wcielili się w postacie różnych zwierząt i dyskutowali o stanie powietrza w Polsce. Następnie pokazali wszystkim przerażający sen kilku dzieci i zaapelowali do wszystkich o dbanie o środowisko oraz powietrze. Dziewczęta zaśpiewały wspaniałe piosenki tematycznie związane z niską emisją. Wszyscy uczniowie w tym dniu ubrani byli w kolorze zielonym, gdyż był to kolejny z dni kolorowego tygodnia ekologicznego w szkole.

Wszyscy uczniowie pisali również LISTY DLA ZIEMI. Na lekcjach w szkole, na specjalnym papierze ekologicznym przygotowanym przez Fundację Ekologiczną Arka dzieci pisały listy, w których nakłaniały dorosłych do proekologicznych działań, dbania o klimat.

28 kwietnia 2016r. – podczas dnia niebieskiego – dnia ekologa odbyły się Gminne Konkursy Ekologiczne: XIII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla klas IV – VI oraz XI Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Mały Przyjaciel Przyrody” dla I etapu edukacyjnego.

Apel rozpoczął pokaz mody ekologicznej w wykonaniu klasy Va pod kierunkiem Grażyny Lewińskiej. Wszyscy uczniowie przygotowali (część z nauczycielem, inni z rodzicami) piękne stroje z folii bąbelkowej , worków sznurkowych, papieru i agrowłókniny. Modele i modelki zaprezentowali powtórne życie odpadów jako materiałów do wykonania ciekawych i ekstrawaganckich kreacji.

Następnie wręczono nagrody w konkursach organizowanych przez p. Grażynę Lewińską w ramach dnia zielonego  (na najciekawszy list dla Ziemi) i niebieskiego ( na cuda z odpadów) w szkole. Dyrektor Małgorzata Pokora wraz z gościem specjalnym – leśniczym  Marcinem Wachnikiem wręczyli nagrody.

W konkursie na najciekawszy List dla Ziemi nagrody odebrali:

Klasa 0a: Karolina Kowalska

Klasa 0b : Wiktoria Jeż

Klasa I: Maria Szwejkowska

Klasa IIa: Justyna Pruba

Klasa IIb: Hubert Piątek

Klasa IIIa: Patryk Tomaszewski

Klasa IIIb: Maja Mazerant

Klasa IV: Igor Gniewaszewski

Klasa Va: Mirella Kędra

Klasa Vb: Mateusz Leśniewski

Klasa VI: Magdalena Jakubczyk

W konkursie na pracę pt. „Cuda z odpadów” nagrody, częściowo sponsorowane przez Radę Rodziców, otrzymali:

W kategorii klas 0 – III:

I miejsce: Aleksandra Jeż

II miejsce : Julia Drążczyk i Julia Krasoń

III miejsce: Szymon Wojtania

W kategorii klas IV – VI:

I miejsce: Wiktoria Dawidowicz

II miejsce : Julia Pstrokoń i Wiktoria Krak

III miejsce: Klaudia Wozignój

W konkursie udział wzięło 13 uczniów, prace wszystkich zostały zaprezentowane na wystawie na korytarzu szkolnym.

 

GMINNE KONKURSY EKOLOGICZNE

28 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie  odbyły się Gminne Konkursy Ekologiczne: XIII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla klas IV – VI oraz XI Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Mały Przyjaciel Przyrody” dla I etapu edukacyjnego.

Przybyli do naszej szkoły przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Rozprza ze swoimi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody. Celami konkursów było m.in. promowanie zachowań proekologicznych, rozwój zainteresowań przyrodniczych, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz najbliższego otoczenia oraz promowanie walorów przyrodniczych ogródka dydaktycznego „Magiczny zakątek” przy Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie oraz wykorzystanie zasobów edukacyjnych pracowni przyrodniczej „Nasz ekoświat”.

            Na uczestników konkursów czekały zadania sprawdzających ich wiedzę przyrodniczą i ekologiczną. Urozmaiceniem  był  spacer po ogródku  dydaktycznym „Magiczny zakątek…”, gdzie młodzież zapoznała się z jego strukturą i roślinami. W  drugiej części  konkursów, po spacerze, grupa uczniów klas trzecich zmagała się z zadaniem wizualizacji ogródka na obrazie zaś uczniowie klas starszych z kartą pracy ze znajomości roślin rosnących w ogródku.

Konkursy przebiegały w życzliwej atmosferze, nad czym czuwały ich organizatorki:   XI Konkursu „Mały Przyjaciel Przyrody” -  Maria Owczarek, Romana Matusik i Zofia Młodawska – Imiela oraz XIII Konkursu Wiedzy Ekologicznej: Grażyna Lewińska.

Nagrody i gratulacje wszyscy uczestnicy przyjęli z rąk dyrektor Małgorzaty Pokory i pana leśniczego  Marcina Wachnika.

Wyniki konkursów:

XI Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Mały Przyjaciel Przyrody”

I miejsce : Adam Zdziarski - SP w Straszowie

II miejsce : Giulia Sarrecchia - SP w Niechcicach

III miejsce: Dominika Grela – SP w Milejowie oraz Katarzyna Hebda - SP w Straszowie

XIII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

I miejsce : Julia Krupa - SP w Straszowie

II miejsce : Adam Piejek  - SP w Rozprzy oraz Kacper Wachnik – SP w Straszowie

III miejsce: Antoni Kąkol  – SP w Rozprzy

Organizatorzy pogratulowali wszystkim uczestnikom,  a dyrektorom i nauczycielom podziękowali za wkład w przygotowanie uczniów do konkursów.