Tłumacz Migam

Święto bibliotek i bibliotekarzy

Zarówno Tydzień Bibliotek jak i sam Dzień Bibliotekarza jest najlepszą okazją do popularyzowania działalności biblioteki oraz samego czytania wśród mieszkańców. W tym roku Bibliotekarze z terenu naszej gminy spotkali się po raz kolejny w budynku Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy. W czasie spotkania podsumowano ubiegłoroczną działalność bibliotek z terenu naszej gminy. Dobrą informacją jest stopniowy, ciągły wzrost czytelnictwa na naszym terenie. Możliwe jest m.in. dzięki coraz nowszemu księgozbiorowi, który „nadąża” za trendami, a także powiększany jest również o pozycje kultowe. Ponad to dzięki zajęciom organizowanym przez nasze bibliotekarki Gminne Centrum Kultury jest ciągle pełne ludzi. Zajęcia oprócz pracownic biblioteki prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, aktorzy, kucharze. Najmłodsi czytelnicy w bibliotekach naszej gminy oprócz książek mogą również znaleźć wiele innych ciekawych atrakcji organizowanych przez nasze bibliotekarki. W ciągu roku dzieci z naszej gminy mogą uczestniczyć m.in. z zawodach szachowych, warsztatach kulinarnych, spotkaniach z autorami książek, konkursach czytelniczych, itd. Biblioteki w naszej gminie w ramach swojej działalności organizują również zajęcia dla starszych czytelników. Wszystko to sprawia, że liczba czytelników w naszej gminie stale rośnie.  Za wkład w rozwój czytelnictwa wśród naszych mieszkańców pracownicy bibliotek w tym wyjątkowych dla nim dniu otrzymały od wójta gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka oraz skarbnika gminy – Bogdana Góreckiego słodkie upominki.