Tłumacz Migam

W hołdzie Szarym Szeregom

Klasa III b pod kierunkiem wychowawcy Ireny Zielińskiej od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. realizowała interdyscyplinarny projekt gimnazjalny - ,,W hołdzie Szarym Szeregom”. W jego ramach uczniowie między innymi odbyli wycieczkę do Warszawy ,,Szlakiem Szarych Szeregów i Powstania Warszawskiego”, odwiedzili Powązki i Muzeum Powstania Warszawskiego, zredagowali słownik terminów związanych z Szarymi Szeregami, ocenili postacie z lektury Aleksandra Kamińskiego ,,Kamienie na szaniec”, opracowali piosenki, przygotowali prezentację multimedialną i pomoce dydaktyczne (Kartki
z powstania).

Głównymi celami projektu było:

- zapoznanie z działalnością Szarych Szeregów i ich najważniejszymi akcjami w okresie
II wojny światowej;

- ukazanie wyjątkowości Polskiego Państwa Podziemnego na tle okupacyjnej Europy i postaw polskiego społeczeństwa w warunkach wojennych;

- poznanie losów bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego ,,Kamienie na szaniec”;

- kształtowanie postaw patriotycznych;

- doskonalenie: umiejętności zespołowego działania, odpowiedzialności i rzetelności oraz umiejętności interpersonalnych.

Spektakl słowno-muzyczny pod nazwą ,,Pięknie umierać i pięknie żyć” obejrzeli zaproszeni goście, rodzice, społeczność lokalna, harcerze, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Ostatnią częścią przedstawienia był wywiad z reżyserem filmu ,,Kamieni na szaniec” - profesorem Robertem Glińskim. Uczniowie dostarczyli wszystkim wielu wrażeń. Lekcję historii i patriotyzmu odrobili na szóstkę. Swoją pracą, zaangażowaniem
i postawą dowiedli, iż potrafią docenić tych, którzy należeli do Szarych Szeregów i walczyli o wolną Polskę.