Tłumacz Migam

Strażacy świętowali

Kiedy dźwięki syren słychać w naszych domach oni są już gotowi do walki z ogniem. Swoją odwagę i bezinteresowną pomoc niosą każdego dnia, nie zważając na niebezpieczeństwo z jakim muszą się zmierzyć. Choć Dzień Strażaka przypada 4 maja, Ochotnicy z Gminy Rozprza czcili swojego patrona -Świętego Floriana w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja. Rozpoczęły się one uroczystym złożeniem przez Komendanta Gminnego Artura Kropisia meldunku o gotowości pododdziałów do gminnych uroczystości Dnia Strażaka na placu kościelnym przy kościele parafialnym pw. Opieki Świętego Józefa, Świętej Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie. Meldunek odebrał i dokonał przeglądu pododdziałów prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, a jednocześnie zastępca wójta gminy Rozprza - Artur Cubała. Warto nadmienić, że w tegorocznych obchodach udział wzięła rekordowa liczba strażaków: 123 druhów oraz 40 członków orkiestry OSP Longinówka. Następnie  strażacy przy akompaniamencie muzycznym Orkiestry Dętej z Longinówki wspólnie wmaszerowali do kościoła w Milejowie, gdzie mszę w intencji strażaków i ich rodzin odprawił proboszcz  ks. Piotr Szubski. W obchodach udział wzięli przedstawiciele samorządu gminy Rozprza: Janusz Jędrzejczyk wójt gminy i Tomasz Gemel przewodniczący Rady Gminy Rozprza. Po mszy świętej strażacy z naszej Gminy wraz z pocztami sztandarowymi udali się pod obeliskiem Kościuszki przy kościele, przy którym wójt Janusz Jędrzejczyk oraz przewodniczący rady Tomasz Gemel złożyli wiązankę.

Następnie wszyscy licznie zgromadzeni strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi, przy muzyce orkiestry z Longinówki udali się spod kościoła w stronę strażnicy OSP w Milejowcu, gdzie w tym roku odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka. W Milejowcu prezes Artur Cubała oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, a jednocześnie naczelnik jednostki OSP - Andrzej Matuszczyk złożyli wiązankę przy pomniku poległych mieszkańców miejscowości w czasie II wojny światowej w Milejowcu.

Po dotarciu na plac przed strażnicą w Milejowcu głos zabrał wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, który podziękował strażakom za poświęcenie, działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi oraz życzył im jak najmniej niebezpiecznych akcji. Głos zabrał również prezes Artur  Cubała, który życzył strażakom: „Bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.” „Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.” – dodał.

W tym najważniejszym dla strażaków dniu swoje wielkie święto miała również najmłodsza druhna z naszej gminy – Amelia Kropiś, która właśnie 3 maja obchodzi swoje 8 urodziny. Życzenia złożyli jej wójt Janusz Jędrzejczyk oraz prezes Artur Cubała, a gromkie sto lat zaśpiewali wszyscy przybyli strażacy wraz z orkiestrą z Longinówki.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców czuwają tak oddani strażacy.

IMG_9548.jpeg

IMG_9840.jpeg

IMG_9637.jpeg