Tłumacz Migam

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej w Rozprzy

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

29 kwietnia 2016r. w szkole podstawowej w Rozprzy uczniowie i nauczyciele obchodzili to święto jak zwykle szczególnie uroczyście, ponieważ patron szkoły, Józef Pawlikowski, brał udział w tworzeniu Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas IV – VI pod kierunkiem  K. Juszczyk, A. Lipińskiego i B. Patury przedstawili krótki program artystyczny, który zawierał wiersze polskich poetów oraz piękne, patriotyczne piosenki min. „Mazurek 3 Maja”, „Żeby Polska była Polską”, „To jest mój kraj”.