Tłumacz Migam

Złote Gody w gminie Rozprza

Tegoroczna uroczystość uhonorowania par obchodzących Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego miała miejsce 28 kwietnia w domu weselnym „MAXIM” w Rozprzy. Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rozprzy - Urszula Wiśniewska. 

Dostojni Jubilaci złotych godów to Państwo:

 • Marian i Zofia  Rozpiątkowscy
 • Stanisław i Józefa Leśniewscy
 • Edward i Irena Serafin
 • Jerzy i Barbara Wnuk
 • Henryk i Janina Peryga
 • Czesław i Stanisława Gawłowscy
 • Józef i Leokadia Pietrzyk
 • Jan i Zofia Piątkowscy
 • Henryk i Alina Bełdowscy
 • Stanisław i Genowefa Wilczek
 • Stanisław i Krystyna Meszczyk

Wójt Gminy Rozprza  Janusz Jędrzejczyk  oraz Tomasz Gemel przewodniczący Rady Gminy pogratulowali serdecznie Szanownym Jubilatom tak wspaniałej rocznicy oraz życzyli kolejnych lat pełnych miłości i szczęścia. Następnie głos zabrał ksiądz Prałat Wiesław Płomiński – Honorowy Obywatel Gminy Rozprza, który udzielił Złotym Jubilatom błogosławieństwa na dalszą wspólną drogę życia, podkreślając, iż związek małżeński to sakrament dwojga dusz, które się kochają.

W dalszej części uroczystości wójt Janusz Jędrzejczyk uhonorował Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a przewodniczący Tomasz Gemel wręczył wszystkim listy gratulacyjne

Zastępca wójta Gminy Rozprza Artur Cubała, Bożena Nagrodzka sekretarz Gminy oraz Bogdan Górecki skarbnik gminy przekazali na ręce zebranych gości drobne upominki oraz kwiaty. Natomiast Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński uhonorował Jubilatów świętymi obrazkami symbolizującymi ich wspólną drogę życia.

Po części oficjalnej dzieci ze Szkoły Podstawowej w Straszowie przedstawiły pełen wzruszeń, ale również i miłości program artystyczny, który wywołał wśród zebranych uśmiechy na twarzach