Tłumacz Migam

Dzień Ziemi 2016 w Szkole podstawowej w Mierzynie

   „Żyj z przyrodą w zgodzie” - apelowali w piątek, 22 kwietnia 2016r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie.

Uczestnicząc w projekcie 'Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach' oraz licznych ogólnopolskich programach proekologicznych i prozdrowotnych oraz aktywnie działając jako koło przyrodniczo – ekologiczne 'Odkrywam, Doświadczam, Poznaję' w Szkole Podstawowej w Mierzynie zorganizowane zostały obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Na uroczystość zaproszono wielu gości, wśród nich przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przedstawicieli Gminy Rozprza, przedstawicieli Rady Rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Straży Pożarnej w Mierzynie. Wszystkich przybyłych gości przywitała dyrektor szkoły –Agata Lipińska która przedstawiła ogólny zarys działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska upowszechnianych w SP im. Św. Mikołaja w Mierzynie.

Na tle pięknej dekoracji ekologicznej, uczniowie szkoły z wielkim zaangażowaniem i przejęciem nagłaśniali globalne problemy Ziemi a także zachęcali zgromadzonych gości do dbania o naszą niebieską planetę bowiem idea troski o nią powinna łączyć ludzi niezależnie od narodowości, wyznania czy zawodu. Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystywanie jej zasobów, to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Uczniowie, nauczyciele, zebrani goście mieli również okazję obejrzeć 'Pokaz mody ekologicznej' – konkurs artystyczny przygotowany dla uczniów klas

III – VI. Mamy nadzieję, że poprzez dobrą zabawę udało się naszym uczniom oraz ich opiekunom zasiać w sercach tych młodszych jak i starszych chęć do dbania o naszą planetę bowiem to od nas w dużej mierze zależy jakość otaczającego nas środowiska.