Tłumacz Migam

Podatki i opłaty - stawki

Stawki podatków i opłat oraz formularze deklaracji podatkowych obowiązujące w 2014 roku

 

PODATEK LEŚNY


stawki podatku leśnego 

deklaracja na podatek leśny 

 

 informacja w sprawie podatku leśnego


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 


stawki podatku od nieruchomości 

deklaracja na podatek od nieruchomości 
 

formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
 

 

PODATEK ROLNY

stawki podatku rolnego

deklaracja na podatek rolny 

formularz informacji w sprawie podatku rolnego

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

 stawki podatku od środków transportu 
 


 deklaracja na podatek od środków transportu 
 

załącznik do deklaracji do środków transportu

 

OPŁATA TARGOWA

 uchwała Rady Gminy w Rozprzy w sprawie stawek opłaty targowej

 

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać:

- bezgotówkowo(przelewem) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rozprza, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Rozprza

nr 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021

lub

- gotówką u inkasentów (sołtysów) poszczególnych wsi w terminach płatności podatku, lub w kasieUrzędu Gminy Rozprza przy Alei 900-lecia 3, czynnej w godz. od 800 do 1445, a także w: bankach, placówkach pocztowych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, biurach usług płatniczych lub w instytucjach płatniczych - na ww. rachunek bankowy.

Uwaga

Dokonując wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, zaznaczając, jakiego podatku lub opłaty dotyczy przelew oraz oznaczyć okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Przy wpłatach dokonywanych po upływie terminu płatności do kwoty podatku lub opłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod następującymi numerami telefonów: 44 649 61 08 wew. 15 lub 16.