Tłumacz Migam

Zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. św. Mikołaja w Mierzynie – 2015/2016”