Tłumacz Migam

XIV Gminny Festiwal Piosenki Nowa Wieś 2016 już za nami

          W dniu 21.04.2016 r. odbył się XIV Gminny Festiwal Piosenki, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, we współpracy z wójtem Gminy Rozprza oraz Radą Rodziców  tejże szkoły.  Konkurs na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród solistów i ich opiekunów. A co najważniejsze pozwala rozwijać pasje, odkrywać młode talenty wokalne, popularyzować piosenki w języku polskim o walorach wychowawczych. Ma charakter edukacyjny i wychowawczy, głównie przez włączenie w jego organizację uczniów.  Koordynatorami organizacyjnymi Konkursu są: Justyna Kaniewska - dyrektor szkoły podstawowej w Nowej Wsi, Agnieszka Jaskólska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Magdalena Jakubik - nauczyciel muzyki i języka angielskiego, Lidia Jureńczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W dniu tym w murach szkoły w Nowej Wsi zagościli wyjątkowi goście: Tomasz Gemel – przewodniczący Rady Gminy Rozprza, Bożena Nagrodzka, – sekretarz gminy oraz  Edyta Łukasik – kierownik Gminnego Zespołu Oświaty. Uroczystość oficjalnie rozpoczęła dyrektor szkoły - Justyna Kaniewska. W bieżącym roku swoje umiejętności wokalne zaprezentowało  33 uczestników ze  szkół i przedszkoli z terenu Gminy Rozprza. Piosenki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem widowni. Finalistów  oceniało profesjonalne JURY w składzie: Michał  Makagon  -  muzyk, kompozytor , akustyk,  na co dzień współpracujący z krakowskim kabaretem „ Formacja Chatelet”, Paweł Małolepszy – piotrkowski poeta, kompozytor, muzyk, lider zespołu „Grzmiąca Półlitrówa”, Dorota Środa – nauczyciel muzyki.        

          Zgodnie z regulaminem konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: kl. O – I,  kl. II- III,  kl. IV- VI. Każdy uczestnik wykonał solo jedną piosenkę, a Jury wyłoniło zdobywcę Nagrody Wójta Gminy Rozprza oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych za: dobór repertuaru  o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej (w języku polskim) dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,  umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna), ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.

A oto wyniki:

Nagrodę Wójta Gminy Rozprza otrzymała: Aleksandra Kulik ze Szkoły Podstawowej w  Straszowie

Kategoria klas O – I

I miejsce: Lena Olczyk – SP w Mierzynie

II miejsce: Oliwia Rakowiecka – SP w Straszowie

III miejsce: Aleksandra Misztela – Przedszkole w Niechcicach

Wyróżnienie: Wiktoria Pietrzak – SP w Rozprzy

Kategoria klas II- III

I miejsce: Nikola Staszewska – SP w Straszowie

II miejsce: Anna Pielużek – SP w Nowej Wsi

III miejsce: Julia Kamińska – SP w Niechcicach

Wyróżnienie: Amelia Kwiecień – SP w Mierzynie

Kategoria klas IV- VI

I miejsce: Julia Kowalska – SP w Nowej Wsi

II miejsce: Maria Dorota – SP w Niechcicach

III miejsce: Amelia Majchrzak – SP w Mierzynie

Wyróżnienie: Adam Wójcik – SP w Rozprzy                                                                                                                                                       

          Organizatorzy konkursu pragną złożyć serdeczne podziękowania wójtowi Gminy Rozprza - Januszowi Jędrzejczykowi za ufundowanie nagród dla laureatów festiwalu, Radzie Rodziców ze szkoły podstawowej w Nowej Wsi za dofinansowanie upominków dla wszystkich uczestników oraz pomoc przy organizacji imprezy, dyrektorom i nauczycielom za wkład w przygotowanie uczniów do konkursu, a wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.