Tłumacz Migam

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Rozprzy

profil zaufany - logo.png

e-puap - logo.png

Wójt Gminy Rozprza z przyjemnością informuje, że za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Rozprza został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, gdzie każda osoba posiadająca konto na platformie ePUAP może dokonać weryfikacji tożsamości i rozpocząć korzystanie z publicznych e-usług.

Uruchomienie punktu ma na celu popularyzację dostępności do e-usług  oraz upowszechnienie Profilu Zaufanego jako narzędzia warunkującego dostępność do e-usług świadczonych przez podmioty publiczne.

Profil Zaufany ePUAP to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca (np. złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus”). Ponadto za pomocą Profilu Zaufanego możemy uwierzytelnić się m.in. w portalach: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), konsultacje.gov.pl, Emp@tia.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

1. Założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl.

2.Wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. do Urzędu Gminy Rozprza, pok. 10) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.

4. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Profil Zaufany potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Serdecznie zapraszamy do zakładania Profilu Zaufanego ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl