Tłumacz Migam

Remonty dróg w Gminie Rozprza

Już drugi miesiąc pracownicy gminni oraz interwencyjni pracują przy poprawie stanu dróg po zimie. Kolejne kilometry zostały już uzupełnione tłuczniem, wyrównane i zagęszczone, a przydrożne rowy oczyszczane i udrażniane. Remonty prowadzone są na drogach nieutwardzonych, jak i tych o nawierzchni bitumicznej. Na tych pierwszych wysypywany jest tłuczeń, wyrównywane dziury i koleiny. Natomiast na drogach gminnych, asfaltowych pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w ramach porozumienia z Urzędem Gminy w Rozprzy uzupełniają ubytki powstałe po zimie. Do tej pory wyremontowano drogi w Kisielach i Magdalence. W planach są również kolejne naprawy dróg m.in. w miejscowościach: Rozprzy, Niechcicach, Woli Niechcickiej Starej, Białocinie, Starej Wsi.  Ponadto na wszystkich drogach nieutwardzonych w naszej gminie pracuje równiarka i walec drogowy w celu wyrównania i zagęszczenia nawierzchni. W tym samym czasie prowadzone są również prace przy oczyszczaniu rowów melioracyjnych na terenie naszej gminy.