Tłumacz Migam

Zakończyliśmy uroczyście obchody 950-lecia Rozprzy

Ubiegły rok był dla nas szczególnie wyjątkowy. Obchodziliśmy bowiem w tym czasie 950 rocznicę istnienia miejscowości Rozprza. Z tej okazji w całej Gminie odbyło się szereg wydarzeń upamiętniających ten wspaniały jubileusz. Obchody rozpoczęliśmy w marcu 2015 roku i również w marcu, dokładnie 18 marca br. zakończyliśmy je. Uroczyste zakończenie obchodów 950-lecia Rozprzy odbyło się w gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy. W wydarzeniu udział wzięli: starosta Powiatu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała, wraz z delegacją z Mołdawii na czele z prezydentem Rejonu Glodeni – Leuca Ion, przedstawiciele instytucji, które sprawowały patronat honorowy nad obchodami 950-lecia Rozprzy, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek budżetowych gminy, harcerze oraz sponsorzy, którzy wsparli organizację tych obchodów, a także mieszczańscy gminy Rozprza i młodzież gimnazjalna.

            Gości przywitał wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, który pokrótce przedstawił zebranym kalendarium obchodów 950-lecia Rozprzy. W dalszej części głos zabrali: dr Tomasz Matuszak – dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz współpracownicy: dr Aleksy Piasta oraz Maciej Hubka, autorzy publikacji: „Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”. Książkę, wypożyczyć będzie można w bibliotekach gminnych Gminy Rozprza, a także zapoznać się z wersją elektroniczną dostępną na stronie www.rozprza.pl.

            Następnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego: „Gmina Rozprza w obiektywie”. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów 950-lecia Rozprzy. Wzięło w nim udział 24 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Poziom prac był bardzo wysoki i wyrównany.  Oceny prac dokonało jury w składzie: przewodnicząca jury: Aleksandra Stańczyk – dziennikarz Tygodnia Trybunalskiego, Stanisław Stępień – dziennikarz Ziemi Piotrkowskiej, wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy Rozprza – Tomasz Gemel oraz Magdalena Sawicka – radna Rady Gminy Rozprza.

            W czasie ubiegłego roku na terenie Grodziska w okolicach wsi Łochyńsko przeprowadzone zostały prace archeologiczne przeprowadzone przez Uniwersytet Łódzki. Podsumowania tych prac w czasie zakończenia obchodów dokonali doktorzy: Jerzy Sikora z Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa oraz Piotr Kittel  z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorzy osobiście nadzorowali prace wykopaliskowe na terenie dawnego grodu. W czasie uroczystości przedstawili oni dostępne już wyniki badań oraz zapoznali obecnych z kolejnymi krokami mającymi na celu bliższe poznanie historii Rozprzy.

            Po tym wydarzeniach przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych medali dla osób szczególnie zasłużonych w organizację obchodów 950-lecia Rozprzy. Wśród odznaczonych byli m.in.: profesorowie i doktorzy akademiccy, muzealnicy, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń działających na terenie Gminy Rozprza oraz sponsorzy.

            Na zakończenie uczniowie z Zespołu Szkolno – Gminazjalnego z Niechcic oraz Gimnazjum w Rozprzy przygotowali występy nawiązujące do kończącego się roku jubileuszowego 950-lecia.