Tłumacz Migam

VIII POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

W ostatnią sobotę, 12 marca 2016r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy przeprowadzona została kolejna, coroczna edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego i Niemieckiego organizowanego już po raz ósmy przez Aleksandrę Huryk - nauczyciela języka angielskiego
i Blankę Zarembę - nauczyciela języka niemieckiego. Już trzeci rok patronat nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe, które jest głównym sponsorem nagród dla zwycięzców.

Głównym celem organizatorów jest propagowanie języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs od lat jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również odkrywać uzdolnienia i talenty językowe uczniów.
60-cio minutowy test pisemny sprawdza dotychczasowe umiejętności w zakresie rozumienia tekstu czytanego, reagowania językowego, jak również znajomości struktur leksykalno – gramatycznych. Spotkanie tak licznej grupy uczniów i nauczycieli języków obcych to również doskonały sposób
na integrację środowiska szkolnego w naszym powiecie.

Do konkursu zgłosiło się aż 12 szkół gimnazjalnych powiatu piotrkowskiego z: Rozprzy, Czarnocina, Gomulina, Gorzkowic, Moszczenicy, Niechcic, Przygłowa, Srocka, Sulejowa, Tomawy, Woli Krzysztoporskiej i Wolborza. 70 uczniów rozwiązywało testy gramatyczno-leksykalne na dwóch poziomach.

Po części konkursowej uczniowie udali się na poczęstunek i zwiedzanie obiektu szkoły, natomiast przybyli opiekunowie (nauczyciele języków obcych) sprawdzili prace.

Najlepsi w konkursie okazali się

z języka angielskiego na poziomie klas pierwszych:

I miejsce – Kacper Utz, Moszczenica

II miejsce – Michał Osuch, Rozprza

III miejsce – Zuzanna Leśniewska, Sulejów

IV miejsce – Miłosz Andrzejczak, Rozprza

V miejsce – Mateusz Smejda, Wolbórz

z języka angielskiego na poziomie klas drugich:

I miejsce – Bartosz Olczyk, Rozprza

II miejsce – Julia Lisman, Wolbórz

III miejsce – Dawid Burda, Moszczenica

IV miejsce – Patrycja Hamczyk, Rozprza

V miejsce – Inga Smejda, Wolbórz

z języka niemieckiego na poziomie klas pierwszych:

I miejsce – Natalia Clapa, Wolbórz

II miejsce – Dawid Leśniewski, Rozprza

III miejsce – Szymon Kauc, Gomulin

IV miejsce – Jakub Mastalerz, Przygłów

V miejsce – Wiktoria Nowakowska, Tomawa

z języka niemieckiego na poziomie klas drugich:

I miejsce – Wojciech Czernik, Czarnocin

II miejsce – Julia Rogalska, Rozprza

III miejsce –Patrycja Księżnik, Tomawa

IV miejsce – Dominika Glejzer, Wolbórz

V miejsce – Weronika Jędruszek, Tomawa

Uczniowie ci otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez Radę Rodziców w postaci słowników, podręczników do gramatyki, repetytoriów, readersów oraz kursów językowych na CD. Ponadto każdy uczestnik konkursu oraz przybyli opiekunowie dostali pamiątkowe dyplomy.

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Zapowiedziano już kolejną, dziewiątą jego edycję w roku 2017.