Tłumacz Migam

sukcesy uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Z. Grzybowskiej w Straszowie

Dnia 4 marca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Little Stars of Big Stage”.

Organizatorami imprezy byli Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy, Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Piotrkowska Moszczenica” oraz Szkoła Podstawowa w  Babach.

Celem konkursu jest propagowanie praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego oraz wskazanie potrzeby dalszego rozwijania swoich wiadomości i umiejętności w tym zakresie.  W konkursie wzięło udział 100 uczestników z 14 szkół podstawowych oraz Miejskiego Ośrodka Kultury z terenu powiatu. Uczestnicy wykazali się pomysłowością w kwestii interpretacji utworów.

Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI z podziałem na solistów i zespoły. Jury w składzie: przewodniczący –  Janusz Kowalczyk, członkowie:  Justyna Szafrańska-Zabłocka oraz Jan Justyna, oceniało dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, aranżację, wykonanie oraz poprawność językową.

Szkołą Podstawową im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie w konkursie reprezentowały uczennice:  Nikola Staszewska i Justyna Pruba z klasy IIa, Izabela  Wijas z klasy IIIb oraz Aleksandra Kulik, Dominika Wieczorek  Martyna Zielińska z klasy Vb.

W kategorii solistów-uczniów klas I-III

Wyróżnienie - otrzymała: Nikola Staszewska .

W kategorii zespołów uczniów klas I - III

Wyróżnienie - otrzymały: Izabela Wijas i Justyna Pruba.

W kategorii solistów-uczniów klas IV-VI

Nagrodę - otrzymała : Aleksandra Kulik

 Dziewczynki dostały statuetki, dyplomy i nagrody .

Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka języka angielskiego, mgr Anna Mazerant.