Tłumacz Migam

Spotkanie z leśnikiem w szkole podstawowej w Mierzynie

„Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie” – w ramach tego projektu realizowany jest szereg różnorodnych działań mających na celu przybliżenie uczniom treści związanych z ekologią i ochroną środowiska.

W dniu 04.02.2016r. odbyło się na terenie szkoły spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Piotrków - Pawłem Kowalskim. Przeprowadzone zostały zajęcia w dwóch grupach: dla uczniów z klas „0” – III i dla uczniów z klas IV –VI. Pan Paweł Kowalski przedstawił bardzo interesującą prezentację na temat codziennej pracy leśników, budowy lasu i jego składu gatunkowego. Dzieci zobaczyły ciekawe zdjęcia typowych zwierząt leśnych, poznały ich upodobania pokarmowe i siedliskowe. Prelekcja dotyczyła również zagrożeń, jakie dla lasu stanowią szkodniki i pożary.

W związku z tym spotkaniem biblioteka szkolna przygotowała wystawę książek o tematyce przyrodniczej, wśród których znalazły się pozycje z projektu pt.: „Książki naszych marzeń”.