Tłumacz Migam

WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSP W GMINIE ROZPRZA

Mierzyn 


23 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015.

Prezes jednostki – Andrzej Krasoń w imieniu całego Zarządu podziękował:

- Staroście powiatu piotrkowskiego – Stanisławowi Cubale, wójtowi gminy Rozprza – Januszowi Jędrzejczykowi oraz zastępcy wójta gminy Rozprza -  Arturowi Cubała za okazaną pomoc jednostce straży pożarnej w Mierznie w ciągu mijających 5 lat.

- Kolegom, druhom, z którymi w czynie społecznym zrobili naprawdę dużo: druhowi Michałowi Kowalczykowi za wszystkie prace elektryczne jakie wykonał przy strażnicy m.in. założył nową instalację w kuchni na sali oraz w garażu; druhowi Mariuszowi Mazurczykowi za wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali oraz prac hydraulicznych przy kuchni; druhowi Bogdanowi Skrobkowi za postawienie kuchni szamotowej oraz za wszystkie inne jego prace związane z remontami strażnicy.

-Prezes podziękował również paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie z szefową Panią Bożeną Piątkowską za wszystkie prace przy organizowaniu jakichkolwiek imprez typu odpust, zebranie czy Festyn Rodzinny. Są to Panie: Iwona Pawłowska, Katarzyna Kwiecień, Beata Famulska, Iwona Krasoń, Iwona Stanisławska, Małgorzata Misztela, Małgorzata Olczyk, Ilona Marosek, Renata Marosek, Grażyna Pawłowska.

       Andrzej Krasoń podziękował również wszystkim sponsorom i darczyńcom którzy wspomogli finansowo jednostkę OSP w Mierzynie. W szczególności wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu I Dni Mierzyna. Była to grupa prawie 100 osób.

Szczególne podziękowania należą się również Krystianowi Miszteli, któremu 5 lat temu strażacy z Mierzyna zaufali i powierzyli tak odpowiedzialną funkcję jaką jest skarbnik, a z której wywiązał się w 100%.

Przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano Zarząd w składzie: prezes – Andrzej Krasoń, naczelnik – Krzysztof Krasoń, zastępca naczelnika – Bogdan Skrobek, skarbnik – Krystian Misztela, sekretarz – Emilia Piątkowska-Skrobek, członkowie: Iwona Pawłowska, Katarzyna Jończyk, Mariusz Mazurczyk, Piotr Pawłowski, kronikarz – Bernard Matyszewski, gospodarz – Renata Marosek.

, a także Krzysztofa Krasonia jako delegata na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, oraz Artura Cubałę, Andrzeja Krasonia i Piotra Pawłowskiego jako przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy.

Przyjęto również plan działalności i plan finansowy na rok 2016.

Zebranie uświetnił koncert orkiestry dętej z Mierzyna pod batutą Mariana Kuśmierskiego.

W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz zastępca wójta gminy Rozprza, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała

IMG_20160123_172050.jpeg

 

 

Niechcice


23 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015. W ciągu tych pięciu lat strażacy z Niechcic obchodzili jubileusz 100-lecia powstania straży. Strażacy dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Rozprzy, Zarządu Wojewódzkiego Straży Pożarnych RP  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi otrzymali z tej okazji nowy wóz bojowy dla jednostki. Wykonano także dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Rozprzy i własnemu zaangażowaniu druhów z Niechcic remont garażu oraz zamontowano nowe drzwi. Zakupiono również duża ilość sprzętu ratującego życie.

Przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował w składzie prezes – Marek Rakoczy, naczelnik – Artur Kropiś, zastępca prezesa – Jerzy Pabich, zastępca naczelnika – Andrzej Dębski, skarbnik –i Ryszard Owczarek, sekretarz – Adam Wrzesiński, gospodarz – Krzysztof Kropiś oraz członek zarządu – Dariusz Karp

Dokonano również wyboru Zarządu OSP w składzie: prezes – Marek Rakoczy, naczelnik – Artur Kropiś, zastępca prezesa – Jerzy Pabich, zastępca naczelnika – Andrzej Dębski, skarbnik – Ryszard Owczarek, sekretarz – Adam Wrzesiński, gospodarz – Krzysztof Kropiś oraz  Komisji Rewizyjnej w składzie: Antoni Kimel, Zdzisław Budzyński oraz Zdzisław Szaszko.

Wybrano delegata druha Ryszarda Owczarka na Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, wybrano również przedstawicieli OSP druhów: Marka Rakoczego, Artura Kropisia i Andrzeja Dębskiego  do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy.

Przyjęto plan działalności w którym uwzględniono remont strażnicy i budowę świetlicy oraz plan finansowy na rok 2016.

W zebraniu uczestniczył także zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. – st. bryg. Paweł Kardas

 

Wroników


W dniu 23 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronikowie na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015.

W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi.

Dokonano również wyboru nowego Zarządu OSP Wroników w składzie: prezes – Rafał Łachman, naczelnik – Mariusz Nowakowski, zastępca naczelnika – Łukasz Kowalski, skarbnik – Mirosław Śnieg, sekretarz – Robert Sikorski oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Józef Madej, Zbigniew Osiński, Mariusz Sitek.

Wybrano delegata druha Roberta Sikorskiego na Zjezd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, wybrano również przedstawiciela OSP druha Józefa Madeja do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy.

Przyjęto plan działalności w którym uwzględniono i plan finansowy na rok 2016.