GMINA ROZPRZA
shadow

Strona główna

  • „Gajówka Pilica” – wycieczka ekologiczna dla Zwycięzców Rodzinnej Zbiórki Makulatury – za nami

    W minioną sobotę – 5 października 2019 r. Zwycięzcy tegorocznej rodzinnej zbiórki makulatury pod hasłem „Nie spalaj, segreguj, zgnieć i wyrzuć”, przeprowadzonej w ramach realizacji IV Rozprzańskiego Rajdu Ekologicznego pn. „Jeździmy, ale nie dymimy” wzięli udział w wycieczce ekologicznej do miejsca: „Gajówka Pilica”.

  • Ogłoszenie

    Wójt Gminy Rozprza ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Więcej aktualności