GMINA ROZPRZA
shadow

Strona główna

 • STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZPRZA NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/38/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybów konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Rozprza Wójt Gminy Rozprza zaprasza mieszkańców Gminy Rozprza, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.

 • Pierwsze umowy podpisane

  Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał z mieszkańcami pierwsze umowy o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania. Przypominamy, że do 30 kwietnia 2021 r. przyjmowane są jeszcze wnioski na dofinansowanie z budżetu gminy do likwidacji starego pieca węglowego i zastąpienia go proekologicznymi źródłami ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza.

 • Pierwszy Eko-Słupek w Rozprzy

  Na podstawie opinii mieszkańców wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk zdecydował o zamontowaniu w centrum Rozprzy Eko-Słupka. Chcemy kontynuować działania związane z ochroną powietrza w Naszej gminie, a samo urządzenie służyć będzie zwiększaniu świadomości społecznej dotyczącej jakości powietrza, a także informować będzie kolorem światła o jego stanie -mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

 • STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZPRZA NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/38/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybów konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Rozprza Wójt Gminy Rozprza zaprasza mieszkańców Gminy Rozprza, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.

Więcej aktualności