GMINA ROZPRZA
shadow

Strona główna

  • Ostrzeżenie meteorologiczne

    Oblodzenie - stopień ostrzeżenia 1
    W powiecie piotrkowskim od godz. 23:00 dnia 23.01.2021 do godz. 09:00 dnia 24.01.2021 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -1°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%.

  • Budowa drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcice

    Zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcice - gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie", dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028, polega na budowie trzech odcinków drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcie, tj. ul. Zamurowa, ul. Kolonowa i ul. Lipowa. Teren objęty niniejszym projektem stanowi obszar osiedla mieszkaniowego. Branża drogowa jest wiodąca, oprócz tego projekt obejmuje branżę elektryczną (oświetlenie ulic), sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza, które zostały dostosowane do przewidzianych rozwiązań drogowych. Ponadto, z uwagi na efektywność działań przedmiotowy zakres robót, zostanie wykonany na ul. Akacjowej i ul. Jesionowej - zakres tych prac nie stanowi przedmiotu dofinansowania, a koszty zadania w całości zostaną pokryte z budżetu Gminy Rozprza.

Więcej aktualności