GMINA ROZPRZA
shadow

Strona główna

  • Sołtysi poznali kierunki działań Samorządu Gminy Rozprza na 2019 rok

    Jak w każdą pierwszą środę miesiąca odbyło się spotkanie sołtysów z gminy Rozprza. Poprowadził je zastępca wójta gminy Rozprza – Artur Cubała. W zebraniu uczestniczyła również przewodnicząca Rady Gminy Rozprza – Agata Bartkowska, która wyraziła chęć współpracy nowo wybranej Rady Gminy z sołtysami. Spotkania sołeckie mają na celu wymianę informacji na temat planów inwestycyjnych, potrzeb mieszkańców danych miejscowości oraz organizacji przedsięwzięć.  

Więcej aktualności