GMINA ROZPRZA

shadow

Strona główna

 • Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek  złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania jakie są zainstalowane w danym budynku. Program obejmuje budynki, które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 • Ogłoszenie o wyłożeniu

  Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 27 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rozprza, aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, w godzinach pracy Urzędu.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

  Od godz. 12:00 dnia 17.01.2022 do godz. 08:00 dnia 18.01.2022 r. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -2 °C. Temperatura minimalna przy gruncie do -4°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do około godziny 12:00 jutro.

 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

  Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Więcej aktualności