GMINA ROZPRZA
shadow

Strona główna

  • Mieszkańcy sołectwa Rozprza, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

    W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Rozprza zmiany nazwy wymaga ulica Świerczewskiego. Dlatego zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat przedstawionych propozycji, także do ewentualnego wskazywania własnych wniosków wraz z uzasadnieniem.

Więcej aktualności