GMINA ROZPRZA
shadow

Strona główna

  • W minioną niedzielę 20 września 2020 r. odbyły się Dożynki Parafialne w Rozprzy połączone z obchodami 20-lecia posługi kapłańskiej ks. Prałata Wiesława Płomińskiego, Proboszcza w Parafii Nawiedzenia N.M.P w Rozprzy.

    Uroczystość rozpoczęła się od przemowy księdza Proboszcza, który następnie pobłogosławił i poświęcił dary oraz wieńce dożynkowe. Wieńce, dary oraz chleb upieczony z tegorocznego zboża przygotowały Sołectwa: Rozprza, Stara Wieś, Kęszyn – Dzięciary, Białocin, Wroników – Bogumiłów, Laski, Romanówka, Ignaców, Budy, Zmożna Wola, Nowa Wieś, Straszów, Bagno, Bazar oraz Łochyńsko. Następnie głos zabrał Janusz Jędrzejczyk - wójt gminy Rozprza, Agata Bartkowska – Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza oraz Zdzisław Piątek – wiceprzewodniczący Rady Gminy Rozprza, którzy podziękowali wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę, trud oraz tegoroczne zbiory. Następnie wszyscy udali się do Sanktuarium NMP Matki Życia w Rozprzy, gdzie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.

  • WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

    Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

  • Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

    Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

Więcej aktualności