GMINA ROZPRZA
shadow

Strona główna

  • 27 maja - Dzień Pracownika Samorządowego

    Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego i 30 rocznicy odbudowy samorządu lokalnego, pragniemy złożyć wszystkim osobom, które współtworzą samorząd w naszej gminie - Radnym, Sołtysom,  członkom Rad Sołeckich, pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy, serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju naszej Gminy.

  • Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca / „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

    Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

Więcej aktualności