GMINA ROZPRZA

shadow

Strona główna

  • Informacja

    W związku z panującymi wysokimi temperaturami i brakiem opadów Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy prosi o racjonalne korzystanie z wody tzn. do celów  socjalno-bytowych. W związku z powyższym prosimy o nie napełnianie basenów oraz nie podlewanie przydomowych ogródków wodą z wodociągów w godzinach 17:00-21:00. W ostatnich tygodniach wystąpił duży wzrost wydobycia wody, od 50% do nawet 265% w stosunku do produkcji wody z maja.

  • Wójt Gminy Rozprza z jednogłośnym absolutorium

    28 czerwca 2022 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Rozprza. Podczas sesji wójt gminy Rozprza przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami, podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego orz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2021 rok. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały przez Radę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza Januszowi Jędrzejczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W tym punkcie wszyscy Radni były jednomyślni i jednogłośnie przyznali wójtowi absolutorium. Gratulacje oraz kwiaty w imieniu Radnych złożyła wójtowi Przewodnicząca Rady Gminy Agata Bartkowska.

Więcej aktualności