Tłumacz Migam

WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSP W GMINIE ROZPRZA

Longinówka


9 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży w Longinówce. W czasie jego trwania podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015. W tym czasie druhowie dzięki swojej pracy i zaangażowaniu, a także dzięki pomocy finansowej w Urzędu Gminy w Rozprzy wykonali szereg prac remontowych swojej strażnicy. Wykonano m.in. ocieplenie sali i kuchni, pomalowano strażnicę wewnątrz i na zewnątrz, a także wymieniono zlewozmywaki w kuchni.

W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który dotychczas pracował w składzie: prezes – Tomasz Bora, naczelnik – Wojciech Miedziński, skarbnik – Zygmunt Kałużny, sekretarz – Paweł Miłak oraz gospodarz – Cezary Ostalczyk.

W dalszej części dokonano wyboru nowego Zarządu OSP Longinówka w składzie: prezes – Tomasz Bora, naczelnik – Michał Miłak, skarbnik – Cezary Ostalczyk, sekretarz – Paweł Miłak oraz gospodarz – Mateusz Bora oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Dominik Karpik, Waldemar Adaszek oraz Zbigniew Adaszek. Wybrano również delegata na Zjazd Oddziału  Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, którym został Paweł Miłak. Natomiast przedstawicielem do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy został Tomasz Bora.

W zebraniu uczestniczył także wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk

20160109_182227.jpeg

Lubień


W dniu 16 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015.

W ciągu tych pięciu lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu wiele się zmieniło, m.in.:

- zakupiono dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, Urzędu Gminy w Rozprzy oraz Komendy Głównej w Warszawie wóz bojowy marki MAN.

- dzięki dofinansowaniu i środkom z Urzędu Gminy w Rozprzy, Nadleśnictwa Piotrków, PZU w Piotrkowie Trybunalskim wyposażono nowozakupiony wóz m.in. w wyciągarkę, agregaty i sprzęt potrzebny w walce z pożarami, powodziami, wichurami i innymi klęskami.

- wykonano także dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Rozprzy i własnemu zaangażowaniu druhów z Lubienia termoizolację i malowanie z zewnątrz i wewnątrz budynku strażnicy

-położono kostkę przed salą dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego i UG w Rozprzy

- wymieniono okna, które ufundowało Nadleśnictwo w Piotrkowie Tryb. I Urząd Gminy w Rozprzy.

-w tym okresie OSP w Lubieniu obchodziło także swoje 90-lecie

W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował dotychczas  w składzie: prezes – Stanisław Pomykała, naczelnik – Stanisław Rebeliński, sekretarz – Jerzy Goska, skarbnik – Ryszard Zdziarski, gospodarz – Zenon Fidala, Sobański Jacek - zastępca prezesa.

Dokonano także wyboru nowego zarządu w składzie:

Prezes - Jachimowski Konrad

Zastępca prezesa- Naczelnik - Rębeliński Stanisław

Zastępca Prezesa -  Łysoń Jerzy

Zastępca Naczelnika- Leśniewski Grzegorz

Skarbnik - Zdziarski Ryszard

Gospodarz- Fidala Zenon

Sekretarz - Kowalski Łukasz

Kronikarz- Rębelińska Joanna

Członek Zarządu- Zawłocki Robert

Dokonano również wyboru komisji rewizyjnej w składzie:

Przewodniczący - Krasoń Emil

Sekretarz - Skrobek Tomasz

Członkowie - Kielanowski Jarosław

                    Pabich Przemysław

                    Zybert Paweł

Wybrano delegata, druha Stanisława Pomykałę na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, wybrano również przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy: Stanisława Rębelińskiego, Konrada Jachimowskiego oraz Jerzego Łysonia.

Przyjęto plan działalności w którym zaplanowano m.in. zakup krzeseł na salę OSP oraz rozbudowę garażu, a także plan finansowy na rok 2016.

Druhowie pragną bardzo serdecznie podziękować Stanisławowi Pomykale, który w zeszłym roku obchodził swoje 50-lecie pracy na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, a także 40-lecie prezesowania OSP w Lubieniu.

W zebraniu uczestniczył zastępca wójta gminy Rozprza, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piotrkowie Tryb – Marek Skrobek

 

 

Ignaców


W dniu 16.01.2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015, druhowie dzięki własnemu zaangażowaniu i wsparciu finansowym Urzędu Gminy wykonali m.in. częściową termomodernizację budynku strażnicy, budowę garażu, remont łazienek. Zakupiono także komorę chłodniczą.

Przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował w składzie prezes – Zdzisław Piątek, naczelnik – Jacek Stępień, skarbnik – Zofia Kołodziejczyk, sekretarz – Jarosław Pielużek oraz członek – Krzysztof Ingier. 

Szczególne podziękowania należą się druhowi Zdzisławowi Piątkowi który był prezesem przez okres 7 lat.  

Dokonano wyboru Zarządu OSP w składzie: prezes – Grzegorz Szymański, naczelnik – Jacek Stępień, skarbnik – Zofia Kołodziejczyk, sekretarz – Jarosław Pielużek oraz członek – Krzysztof Ingier oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Paweł Patryarcha, Piotr Ciesielski i Zdzisław Lipiński.

Wybrano również delegata druha Sylwestra Woźniaka na Zjezd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy oraz przedstawiciela OSP druha Jarosława Pielużka do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy.

Przyjęto plan działalności w którym uwzględniono m.in. wymianę parkietu na sali,  dalszą termodernizację budynku OSP  oraz dokończenie budowy garażu na wóz strażacki oraz plan finansowy na rok 2016.

W zebraniu uczestniczył wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk

 

Rajsko Małe


W dniu 16 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku Małym na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015.

Przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował w składzie

prezes: Marek Olczyk

zastępca prezesa: Henryk Bełdowski

naczelnik: Józef Sowa

zastępca naczelnika: Paweł Bański

Skarbnik: Ryszard Marchewka

Sekretarz: Łukasz Smidt

Gospodarz: Zdzisław Jeż

 

W czasie zebrania wybrano nowy skład Zarządu w składzie:

prezes: Marek Olczyk

zastępca prezesa: Damian Wachura

naczelnik: Tomasz Skrobek

zastępca naczelnika: Łukasz Skrobek

Skarbnik: Ryszard Marchewka

Sekretarz: Mateusz Wachura

Gospodarz: Zdzisław Jeż

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Grzegorz Kwiecień, Piotr Olczyk i Damian Cieślik. 

Delegatem na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy został druh Tomasz Srobek, a przedstawicielem do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy druh Marek Olczyk.

Przyjęto plan działalności w którym uwzględniono kompleksowy remont strażnicy, który planowany jest na przyszły rok oraz plan finansowy na rok 2016.

W zebraniu uczestniczył także wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz zastępca wójta gminy Rozprza, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała

 

 

Straszów


16 stycznia br. w sali OSP odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszowie na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015. Druhowie dzięki własnemu zaangażowaniu i wsparciu finansowym Urzędu Gminy wykonali remont dachu oraz kapitalny remont sali OSP.

Przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował w składzie: prezes: Marian Radziszewski, naczelnik – Krzysztof Misztela, wiceprezes – Piotr Próba, zastępca naczelnika – Przemysław Jachimczak, sekretarz – Marian Misztela, skarbnik – Marcin Boryca, gospodarz – Adam Piątkowski oraz kronikarz – Piotr Matuszewski.

W czasie spotkania wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący – Tadeusz Kępiński, wiceprzewodniczący – Tadeusz Sokołowski oraz sekretarz – Mirosław Jachimczak. Dokonano również wyboru Zarządu OSP w niezmiennym składzie.

Wybrano delegata druha Mariana Radziszewskiego na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, oraz  przedstawiciela OSP druha Krzysztofa Misztelę do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy.

Przyjęto plan działalności w którym zaplanowano m.in. remont ubikacji w jednostce oraz plan finansowy na rok 2016. 

 

Milejowiec


W dniu 16 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowcu na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015.

W tym czasie druhowie z Milejowca  dzięki własnemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Urzędu Gminy  wyremontowali garaż oraz dokonali zakupu sprzętu. Na ten zakup druhowie otrzymali także dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi m.in. na zakup pompy pływającej potrzebnej podczas powodzi i zalań.

Przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował dotychczas  w składzie: prezes – Jan Budzisz, naczelnik – Andrzej Matuszczyk, sekretarz – Sławomir Supady, skarbnik – Mariusz Wójtowicz oraz Piotr Piejek – zastępca naczelnika.

Dokonano także wyboru nowego zarządu, którego skład pozostał bez zmian oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Eugeniusz Rogalski, Edward Supady i Łukasz Ingier

Wybrano delegata druha Jana Budzisza na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, wybrano również przedstawiciela OSP druha Andrzeja Matuszczyka do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy.

Przyjęto plan działalności w którym zaplanowano m.in. modernizację budynku strażnicy i remont dachu oraz plan finansowy na rok 2016.