Tłumacz Migam

Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP W Gminie Rozprza

Łazy Duże 

 


W dniu 2 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach Dużych na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015 Druhowie dzięki własnemu zaangażowaniu i wsparciu finansowym Urzędu Gminy wykonali w tym okresie remont sali OSP. Wyburzono ścianę i stworzono jedną, dużą salę, na której położono  ozdobny tynk, wymieniono okna, a także wyremontowano kuchnię. Wszystkie te prace strażacy wykonali własnymi rękoma, natomiast środki na ten cel otrzymali z Urzędu Gminy w Rozprzy.

W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował w składzie Jan Rybak – prezes, Tomasz Pstrokoń – naczelnik, Piotr Antosik – skarbnik, Adam Krak – gospodarz, Paweł Antosik – sekretarz oraz Mateusz Kawałek – zastępca naczelnika.

Dokonano również wyboru nowego Zarządu OSP w Łazach Dużych w niezmienionym składzie, a także

Komisji Rewizyjnej w składzie: Andrzej Rozpiątkowski, Wojciech Jaskóła i Zbigniew Turek.

Wybrano również przedstawiciela jednostki, druha Tomasza Pstrokonia do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy.

Przyjęto plan działalności oraz plan finansowy na rok 2016. 

 

 

Cekanów 


2 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015, druhowie dzięki własnemu zaangażowaniu i wsparciu finansowym Urzędu Gminy wykonali remont sali OSP, a także uprzątnęli i zrewitalizowali teren wokół jednostki. Strażacy własnymi siłami przygotowali również miejsce pod boisko do piłki siatkowej.

W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował w składzie: prezes – Marcin Goska, naczelnik – Marcin Pisarek, skarbnik – Waldemar Dukowski, sekretarz – Tomasz Pisarek, zastępca naczelnika  - Filip Barczak, a także gospodarz – Janusz Burkin.

Dokonano również wyboru nowego Zarządu OSP w Cekanowie w niezmiennym składzie. W czasie zebrania wybrano komisję rewizyjną w składzie: Mirosław Wójtowicz, Jerzy Tręda i Wojciech Suwart. Natomiast przedstawicielem OSP w Cekanowie do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy będzie druh Marcin Goska.

Przyjęto także plan działalności oraz plan finansowy na rok 2016. 

 

Stara Wieś


5 stycznia 2016 roku w Starej Wsi odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015. W tym okresie najważniejszą inwestycją wykonaną w jednostce straży pożarnej w  Starej Wsi była kompleksowa wymiana dachu  oraz elektryki. Oprócz własnych środków na ten cel, strażacy otrzymali również dofinansowanie ze środków europejskich oraz Urzędu Gminy w Rozprzy. Poza tym, w ciągu tych pięciu lat strażacy dzięki swojemu zaangażowaniu oraz pomocy z Urzędu Gminy w Rozprzy wykonywali bieżące inwestycje.

W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który pracował w składzie: Zbigniew Stańczak – prezes, Karol Wilanowski – naczelnik, Wojciech Kapliński – skarbnik, Dorota Kaplińska  - sekretarz, Krystian Włodarczyk  - z-ca naczelnika, Henryk Zięba – członek zarządu

W czasie zebrania wybrano komisję rewizyjną w składzie: Janusz Jarosz – przewodniczący, Cezary Orski – zastępca, Elżbieta Kabzińska – członek komisji, Mariusz Matyjaszczyk - członek komisji. Dokonano również wyboru nowego Zarządu OSP w Starej Wsi w składzie: Zbigniew Stańczak – prezes, Karol Wilanowski – naczelnik, Wojciech Kapliński – skarbnik, Jarosław Sobański  - sekretarz, Mateusz Świstak – z-ca prezesa, Robert Tarnowski  - z-ca naczelnika, Henryk Zięba – członek zarządu, Marcin Jarosz – członek zarządu.

Delegatem  na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy został druh Jarosław Sobański, Natomiast przedstawicielami Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Rozprzy będą druhowie: Robert Tarnowski, Karol Wilanowski oraz Zbigniew Stańczak

Przyjęto także plan działalności w którym uwzględniono prawdopodobny zakup sztandaru na 100-lecie powstania jednostki, które przypada w 2017 roku oraz plan finansowy na rok 2016.

W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz zastępca wójta gminy Rozprza, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała