Tłumacz Migam

Euroaktywni z dofinansowaniem

Stowarzyszenie Euroaktywni z Rozprzy, jako jedyna organizacja z naszego regionu otrzymała dofinansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach Programu Grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”. W ramach w/w konkursu wpłynęło 349 wniosków. Granty zostały przyznane 55 organizacjom.

Celem projektu jest budowanie postaw prospołecznych pośród młodzieży z terenu powiatu piotrkowskiego. Cel będzie realizowany poprzez poznanie historii legionów polskich, które formowały się w Rozprzy i Piotrkowie Trybunalskim. W ramach grantu odbędzie się wykład na temat legionów oraz wyjazd śladami walk legionów na Wołyniu. Uczestnicy w czasie wyjazdu odwiedzą miejsca walk oraz będą porządkować cmentarze legionowe, które niejednokrotnie są zapomniane i zaniedbane.

- Nasza inicjatywa, to przedsięwzięcie z obszaru rozwoju i edukacji, aktywności społecznej oraz historii i dziedzictwa narodowego – mówi Michał Tokarski Prezes Stowarzyszenia Euroaktywni. Celem projektu jest budowanie postaw prospołecznych poprzez zakorzenienie młodzieży w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.  

Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

DSC_0201.jpeg

DSC_0745 (2).jpeg

DSC_0759 (2).jpeg