Tłumacz Migam

Wojewódzkie podsumowanie Roku 2015 Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych

W dniu 19 grudnia 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi odbyło się Podsumowanie Roku Sportowo-Turystycznego 2015, w trakcie którego wręczono puchary i wyróżnienia dla 10 najlepszych sportowców LZS Województwa Łódzkiego, najlepszych trenerów oraz najlepszych ogniw LZS z terenu województwa. Gminę Rozprza reprezentowali Bernard Matyszewski - dyrektor Gimnazjum w Rozprzy, Justyna Kaniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz Dorota Jakubek - nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Tradycyjnie, bardzo dobre wyniki osiągnęła gmina Rozprza. W punktacji najlepszych rad miejsko-gminnych Rozprzy przypadło III miejsce . W kategorii najlepszych szkół gimnazjalnych Gimnazjum w Rozprzy zajęło I miejsce, a Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi została sklasyfikowana na II miejscu we współzawodnictwie turystycznym.