Tłumacz Migam

Święto chleba w Niechcicach

          Szacunek dla  chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, opartego na symbolice, zwyczajach i obrzędach. Chleb odbija cały światopogląd ludowy. Przejawiał się w odziedziczonym po przodkach systemie wartości, obrzędach, wierzeniach, legendach, opowieściach, w sposobie postrzegania zjawisk naturalnych, wykonywanych zwykłych zajęć, w odpoczynku.

Święto Chleba odbyło się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach. Uczestniczyły w nim władze gminy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, zaproszeni goście, rodzice i uczniowie. Podczas  spotkania uczniowie klasy 6 przedstawili krótki montaż, który  miał na celu wyrażenie szacunku do chleba, jako symbolu pożywienia, a także dostatku i pomyślności. Występ uczniów został przygotowany pod nadzorem nauczycielek: Katarzyny Leśniewskiej i Beaty Kołacińskiej. Następnie Dorota Suchecka opowiedziała uczniom o tym, jak to dawniej wypiekano chleb. Uczniowie klasy 3b pod opieką Edyty Pawłowskiej pokazali natomiast, jak współczesne, nowoczesne gospodynie radzą sobie w kuchni. Przygotowały ciasto w urządzeniu na bułeczki grahamki, którymi po upieczeniu  zostali poczęstowani goście i uczniowie.