Tłumacz Migam

Wspólne spotkanie opłatkowe w Mierzynie

19 grudnia br. Zarząd OSP Mierzyn i Koło Gospodyń Wiejskich z Mierzyna wspólnie po raz kolejny zorganizowały spotkanie wigilijne dla mieszkańców.

W tym roku po raz pierwszy spotkanie wigilijne zostało zorganizowane w nowo wyremontowanej sali OSP. Sala została  odremontowana dzięki wspólnej inicjatywie strażaków pod zwierzchnictwem prezesa Andrzeja Krasonia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała, Artur Cubała - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednocześnie Zastępca Wójta Gminy Rozprza oraz mieszkańcy gminy.

W czasie spotkania opłatkowego Andrzej Krasoń podziękował wszystkim mieszkańcom, darczyńcom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się w czynie społecznym do tej wspaniałej inicjatywy. Następnie proboszcz – ks. Benedyk Stanek poświęcił salę.

W dalszej części spotkania wszyscy zebrani mogli uczestniczyć w pięknym przedstawieniu jasełkowym przygotowanym przez dzieci ze szkoły podstawowej z Mierzyna oraz w koncercie kolęd w wykonaniu orkiestry dętej OSP Mierzyn.

Po części oficjalnej wszyscy przybyli złożyli wspólnie życzenia Bożonarodzeniowe, przekazali sobie wspólnie światełko nadziei i zasiedli do opłatkowego stołu, a na sali zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera.