Tłumacz Migam

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy

15 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy w których jako gość zaproszony uczestniczył również wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk.

Posiedzenie otworzył Artur Cubała Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP.
Podczas spotkania omówiono i ustalono kalendarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych. proponowanych w poszczególnych jednostkach. Przedstawiono plan pracy zarządu na 2016 rok, ustalono kwotę przeznaczoną na nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodach sportowo- pożarniczych, a także omówiono wydatki na remont strażnic, zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków. Ustalono również wysokość ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2016 roku. Po zakończeniu części oficjalnej strażacy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami Bożonarodzeniowymi.