Tłumacz Migam

Podsumowanie prac w ostatnim kwartale tego roku

W tym roku pogoda okazała się łagodna dla wszystkich tych, którzy wykonują prace na dworze. Również dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w urzędzie gminy w Rozprzy pogoda sprzyja w pracach porządkowych.

                W okresie od września do listopada br. pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali wiele robót mających na celu upiększenie naszej gminy. Zajęli się oni między innymi:

- wysprzątaniem rowów przy drogach gminnych,

- odnowieniem pomnika oraz ogrodzenia przy cmentarzu wojennym w Milejowie,

- naprawą nieutwardzonych dróg gminnych tłuczniem zakupionym w tym celu od kolei,

- malowaniem ogrodzeń budynków należących do gminy,

- a także uzupełnieniem nowymi krzewami (w większości tujami) miejsc po uschniętych sadzonkach.

                Wszystkie zadania zaplanowane na okres tych trzech miesięcy udało się zrealizować. Natomiast w grudniu kluczową odgrywa przygotowanie dróg gminnych do nadchodzącej zimy. Jest to przede wszystkim ustawianie przy drogach siatek zabezpieczających przed nawiewaniem śniegu.