Tłumacz Migam

Jak wydobywa się węgiel...

 Dnia 3 grudnia w przedszkolu w Rozprzy dzieci wraz z opiekunkami gościły górnika -   Pawła Wiśniewskiego. Zaproszonego gościa serdecznie powitała  dyrektor Zyta Ciesielska. Pan Paweł jest górnikiem KWB w Bełchatowie. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję wzbogacić swoje wiadomości na temat ciężkiej i czasami niebezpiecznej pracy górnika. Dowiedziały się, w jaki sposób wydobywany jest węgiel brunatny oraz jak bardzo jest nam potrzebny w codziennym życiu. Górnik przybył do dzieci w odświętnym stroju. Przedszkolaki chętnie oglądały górniczy mundur oraz z zaciekawieniem wysłuchały opowieści gościa. Dzieci mogły również przymierzyć elementy górniczego stroju. Wizytę górnika uświetnił występ przygotowany przez grupę " Zajączki ". Wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane przez gościa słodyczami. Spotkanie zakończyły podziękowania dla górnika i wspólne pamiątkowe zdjęcia.