Tłumacz Migam

Zajęcia otwarte z gimnastyki korekcyjnej dla rodziców w Szkole Podstawowej w Rozprzy

We wtorek pierwszego grudnia w Szkole Podstawowej w Rozprzy odbyła się lekcja otwarta z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.  Na zajęcia przybyli rodzice uczniów klas pierwszych. Mieli oni możliwość przyjrzenia się ćwiczeniom wykonywanym przez dzieci, które kształtują prawidłową postawę, a przedstawione są w formie zabawy. Zajęcia przebiegały w radosnej atmosferze i dostarczyły motywacji do kontynuowania ćwiczeń w domu. Na zakończenie rodzice otrzymali materiały zawierające zestawy ćwiczeń, które można wykonywać z dziećmi wraz z instruktażem. Lekcje przeprowadziła  Beata Cieślak.