Tłumacz Migam

Szlakiem Szarych Szeregów i Powstania Warszawskiego

Uczniowie klasy III b Gimnazjum Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach wraz z rodzicami i opiekunami udali się na wycieczkę do Warszawy szlakiem harcerzy Szarych Szeregów i Powstania Warszawskiego 1944.

Wyjazd był częścią realizowanego projektu pn. „W hołdzie Szarym Szeregom. Czy współczesna młodzież potrafi docenić bohaterstwo, wartości i postawę patriotyczną młodych powstańców?” pod kierunkiem wychowawcy - Ireny Zielińskiej.

Celem podróży było kształtowanie tożsamości narodowej, ukazanie `postaw patriotycznych harcerzy Szarych Szeregów, zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami  historii Warszawy w okresie okupacji niemieckiej,
w szczególności  Powstania Warszawskiego 1944 r., jako symbolu bohaterstwa
i bezgranicznego poświęcenia młodych, polskich patriotów.

Mimo ogromnych zniszczeń i powojennych zmian zachowały się miejsca,
w których dostrzeżono ślady walk powstańczych w Warszawie. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzenia Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Uczniowie obejrzeli pomnik poświęcony poległym uczestnikom powstania warszawskiego. W zadumę wprawił wszystkich zamieszony na nim napis Gloria Victis.

Zebrani zapalili symboliczne znicze na grobach pokolenia apokalipsy spełnionej. W ten sposób uczcili pamięć harcerzy, dla których wartością nadrzędną był patriotyzm, służba ojczyźnie, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu. Niezwykle interesujące opowieści przewodniczki wprzykuwały uwagę zwiedzających i pozwalały poznać nieznane fakty dotyczące Szarych Szeregów. Szczególnie ciekawe wydały się opowieści o miłościach, planach na przyszłość. Wojna w jednej chwili odebrała im młodość i ich marzenia. Nie udało się im zabrać tylko jednego: poczucia obowiązku walki o ojczyznę.

Liceum im. Stefana Batorego, aleja Szucha, plac Krasińskich, Pawiak, Arsenał, Zachęta, /gdzie miała miejsce brawurowa akcja małego sabotażu – Rudy zamienił flagi/, Pomnik Mikołaja Kopernika /Alek zdejmuje tablicę z pomnika/, groby A. Kamińskiego, ,,Alka", ,,Rudego" i ,,Zośki" na Powązkach - to tylko niektóre miejsca związane z młodymi bohaterami czasów II wojny światowej, które udało się zobaczyć.

Wiedzę o wydarzeniach z tego okresu młodzież poszerzyła w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to szczególne miejsce pamięci, bowiem uwzględnia los każdego uczestnika powstańczych zmagań.

Niezwykła atmosfera tego miejsca wywarła wielkie wrażenie na uczniach, którzy mogli poczuć atmosferę 63 dni walk o wolność. Na powierzchni ok. 1800 m² w Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się wystawa zawierająca liczne informacje, fotografie, teksty oraz filmy. Muzeum przedstawia historię Powstania Warszawskiego w możliwie szeroki sposób z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej- ukazuje całą złożoność wydarzeń od czasów okupacji, po utworzenie nielegalnego ośrodka władzy komunistycznej w Lublinie, aż po losy powstańców w PRL.  W niepowtarzalny sposób zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Zaprezentowanych na niej jest m.in. ponad 600 eksponatów i około 1000 fotografii.

Gimnazjaliści po wycieczce zgodnie stwierdzili, że lepiej rozumieją i wydarzenia i ludzi, dla których mottem były słowa ks. bp J. Zawitkowskiego:

Synku, buty masz za duże,

Karabin za ciężki

 I hełm ci spada na oczy

Ale serce to ty masz w sam raz......