Tłumacz Migam

XI sesja Rady Gminy Rozprza

W dniu 1 grudnia br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy odbyła się XI Sesja Rady Gminy Rozprza. Po otwarciu oraz  stwierdzeniu quorum przez przewodniczącego rady gminy Rozprza Tomasza Gemela,  wójt gminy Janusz Jędrzejczyk przekazał Radnym informację z działalności pomiędzy sesjami.

Pierwszą uchwałą tej sesji jaką podjęli jednogłośnie Radni była uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy w 2015 roku. Tę, oraz kolejną uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015-2030 przedstawił Radnym skarbnik gminy – Bogdan Górecki.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego. Uchwałę przedstawiła Radnym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewa Szczegodzińska.

W dalszej części obrad Szymon Kozłowski – kierownik referatu Podatków, Opłat i Windykacji przedstawił Radnym uchwały dotyczące: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz uchwały dotyczące wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Ostatnia uchwała, którą podjęli Radni dotyczyła przyjęcia „Porgramu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją.” Została ona przedstawiona przez pracownika urzędu gminy w Rozprzy – Monikę Michalską.

 Po interpelacjach, wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Tomasz Gemel zakończył obrady.