Tłumacz Migam

50-lecie szkoły w Niechcicach

Miniony piątek, 27 listopada br. był dniem szczególnym w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach. Tego dnia, bowiem obchodzono 50-lecie powstania szkoły. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele parafialnym w której uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie.  Władze samorządowe reprezentowali: wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, skarbnik gminy – Bogdan Górecki oraz kierownik Gminnego Zespołu Oświaty – Edyta Łukasik. Po nabożeństwie wszyscy zebrani, na przodzie z pocztami sztandarowymi szkoły oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach udali się do budynku szkoły.

            W kolejnej części obchodów wójt gminy oraz dyrektor placówki – Bogusława Lewińska odsłonili tablicę upamiętniającą tę rocznicę. Następnie zgromadzeni goście zebrali się w sali gimnastycznej.

            W swoim przemówieniu dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za wspólną pracę na rzecz rozwoju szkoły oraz uczniów. Podziękowania osobiście odebrały również poprzednie dyrektorki szkoły. Następnie głos zabrał wójt Janusz Jędrzejczyk, który pogratulował okrągłego jubileuszu i życzył kolejnych lat pełnych sukcesów pedagogicznych. Oprócz tablicy gratulacyjnej oraz kwiatów, wręczył również tablicę multimedialną, która pomoże w kształceniu dzieci i młodzieży.

Po wystąpieniach i gratulacjach gości przyszedł czas na występy uczniów. Wśród występujących nie zabrakło również absolwentów szkoły w Niechcicach. Po uroczystej akademii, na zakończenie części oficjalnej, dla wszystkich zebranych został pokrojony tort.